LEPIDLA PRO VNĚJŠÍ OBLOŽENÍ

Inovativní řada lepidel na vnější obložení vozů

Ať už budete spojovat vnější obložení, ozdoby nebo znaky, naše lepidla poskytují bezpečná, efektivní a rychlá řešení.

Naše silanem modifikovaná polymerová (SMP) a polyuretanová (PU) lepidla, která jsou navržena tak, aby reagovala s okolní vlhkostí tak, aby vytvářela dlouhodobé a pevné spojení, představují špičkovou technologií lepení v automobilovém průmyslu.  

  Od spojení panelu karoserie po vsazení čelního skla působí naše lepidla převrat při montážích moderních vozidel. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak můžeme změnit způsob jakým pracuje vaše montážní linka, kontaktujte přímo náš technický tým.  

Inteligentní výhody

Naše lepidla pro vnější obložení vozidla umožňují rychlé a účinné veškeré montážní opravy vozů. Prodloužené doby vytvrzování v naší technologii SMP umožňují snazší přemisťování a manipulace se součástmi, zároveň však zachovávají obdivuhodnou pevnost vazby k širokému spektru podkladů.  

Naše PU lepidla naopak vykazují vynikající přilnavost v tahu a rychlou přilnavost při nanesení, takže je montáž rychlejší. Tato lepidla jsou mimořádně výkonná ve zkouškách tečení a při testování s ohledem na životní prostředí, takže umožňují vyhovět ustanovením technických schvalování OEM.

Nanášení: spojení vnějších dílů obložení

Znaky  

Ozdobné logo znázorňující značku vozu, které se obvykle nachází na přední nebo zadní části vozidla.

Pochromování a chromové zvýraznění  

Vozidla s pochromováním, zejména podél okraje skla, jsou často montována pomocí lepidel značky Bostik.  

Těsnění antén  

Lepidla SMP Bostik zajišťují těsnění vůči povětrnostním vlivům okolí místa, kde je připojena anténa, takže zabraňují prosakování vody.

Montážní moduly čtvrtinových oken

Čtvrtinová okna na vozidlech jsou často předem smontována před vlastní instalací těsnění, připojení a plastových výlisků. SMP lepidla značky Bostik jsou schopná spojovat tyto složky k sobě, přičemž snižují dobu zpracování a vybavení nutné v případě jiných lepidel.

Technologie: lepidla pro vnější obložení vozidla

  • Silanem modifikovaný polymer (SMP)
  • Polyuretan  

Windscreen Bonding Adhesives 

Read More

Zjistěte více o průmyslových lepidlech

Lepidlo pro nákladní vozidla, autokary a rekreační vozy

Zjistěte

back to top