Bostik around the world

 Our main brands

Sælgere - Pumpevogn og bulk

Vores erfarne og specialiserede sælgere hjælper dig med at vælge det rigtige produkt til din konstruktion, og de følger dig hele vejen igennem projektet.

Business Development Manager – Bulk Material Sverige:
Evripidis Vadarlis
evripidis.vadarlis@bostik.com
+46 704-19 50 13

Sales Representative Danmark: 
Peter Svane
peter.svane@bostik.com
+ 45 40 96 16 00

Sales Representative Finland: 
Timo Salonen
timo.salonen@bostik.com
+358 50 313 8075

Information, regler og tjekliste for kundens reservation af Bostiks pumpevogn

Kunden er ansvarlig for at:
  • anvise plads til pumpevognen på byggepladsen samt at sikre at pumpevognen kan køre til og fra pladsen og udføre pumpning uden hindringer
  • sikre at bulkbilen, hvis der er behov for en sådan, kan køre til og fra pladsen samt af og pålæsning uden hindringer.
  • bestille den rette mængde produkt i god tid inden pumpning
  • kontrollere hvor lang en slange, der er brug for til pumpning (pumpevognen har en 120 m. lang slange).
  • diskutere eksisterende  vandtryk med entreprenøren. Krav fra arbejdspladsen om kommunalt vand med 4-5 kg tryk i vandrøret ( min 2.500 L/timen).  og et 3/4” vandudtag. Hvis egen brønd benyttes, skal vandstrømmen og vandmængden kontrolleres ekstra omhyggeligt
  • bestille en vandtank bil, hvis der er behov for det
  • kontrollere at entreprenøren kan anvise plads til at vaske pumpevogn og slange
  • kontrollere at overskydende produkt efter pumpning kan skylles ud i entreprenørens container. Der er big bags i pumpevognen

Underlag og valg af produkt

Underlaget skal være tilstrækkeligt stabilt og rent. For at sikre det rigtige valg af produkt/konstruktion skal kunden/entreprenøren på egen hånd eller i samråd med Bostiks sælgere bestemme forudsætningerne for det rette valg.

Kontrolfremgangsmåde ved levering af produkter til pumpning.

Kontrol- og blandingsjournal oprettes af Bostiks maskinist. I tilfælde af at kontrol- og blandingsjournalen ikke godkendes af Bostik eller   kundens leverancemodtager, udføres pumpningen af det bestilte produkt ikke, og transporten skal gå tilbage. I dette tilfælde forbeholder Bostik sig ret til at opkræve gebyr for en mislykket transport. Når produktet er pumpet skal kundens leverancemodtager underskrive blandingsjournal/pumperapport.

Kontor, lager og produktion

Læs mere
bostik-nordics-ourlocations-640x480.jpg
bostik-nordics-ourlocations-640x480.jpg
Top