Keskkond

Ohutumad, nutikamad ja tõhusamad tooted parema maailma loomiseks.

Usume Bostikis, et ohutumate, nutikamate, paindlikumate ja tõhusamate toodete, süsteemide ning lahendustega saame muuta maailma pisut paremaks. Seepärast on uute toodete ja süsteemide väljatöötamise oluliseks osaks pidev keskkonna- ja kvaliteedikontrolli rakendamine, kasutades vahenditena sertifitseerimist, märgistamist ja dokumenteerimist.

BASTA, BREEAM, ehitusmaterjalid ja Sunda Hus

BASTA on Rootsi ehitustööstuse sõltumatu keskkonnamõju hindamise süsteem ehitiste ja ehitustoodete hindamiseks. BASTA registri eesmärk on kõrvaldada käibelt ohtlike keemiliste omadustega ained ja kaasa aidata Rootsi riiklike keskkonnakvaliteedi eesmärkide saavutamisele, mürgivaba keskkonna loomisele.

Lisateave BASTA kohta

BREEAM on üks vanemaid keskkonna sertifitseerimise süsteeme, mis on välja töötatud hoonete sertifitseerimiseks, et kaasa aidata parema keskkonna loomisele. Rootsi keskkonnasõbraliku ehituse MTÜ Sweden Green Building Council sertifitseerib hooneid Rootsi reeglitele ja standarditele kohandatud BREEAM-i põhjal. Muu hulgas hinnatakse hoone energiakasutust, sisekliimat ja ehitusmaterjale.

Nimekiri A20 on nimekiri teemadest, mida tuleks ehitustoodetes vältida. BREEAM-i projekti puhul kehtib miinimumnõue, et tooted ei sisalda nimekirjas A20 loetletud aineid.

Hea 9 on BREEAM-i süsteemi osa, mis keskendub kahjulike lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) minimeerimisele tootes, et luua võimalikult tervislik sisekeskkond.

Lisateave BREEAM-i kohta

Byggvarubedömningen (BVB, Ehitustoodete Hindamine) on mittetulundusühing, mis koosneb Rootsi suurimatest kinnisvaraomanikest ja ehitajatest. BVB hindab ja propageerib jätkusuutlikke tooteid, mis tagavad mürgivaba ja hea keskkonna kogu nende eluea vältel.

Lisateave ehitustööstuse hindamise kohta

SundaHus on sõltumatu konsultatsioonifirma, mis töötab parema sisekeskkonna ning teadliku materjalivaliku nimel ehitus- ja kinnisvarasektoris. Töö toimub suures osas süstematiseeritud tootehindamiste kaudu, kõrvaldades seeläbi ohtlikke aineid hoone kogu elutsüklist.

Lisateave SundaHusi kohta

Rohkem selles jaotises

back to top