Paint Professional

Uus maailm kõigile maalritele

Click for more

Bostiki Paint Professional on uus vuukimistoodete seeria, mis on välja töötatud selleks, et muuta professionaalsete maalrite töö sujuvamaks 100% usaldusväärse tulemusega. Tooted on ülevärvitavad ja annavad tugeva, paindliku vuugitäite, mis ühildub erinevate värvitüüpidega. Tänu uuele tooteseeriale kaovad sellised klassikalised probleemid ja väljakutsed nagu pragude teke, jookse, mullide teke ja mustuse külgevõtmine.

Ajanappus

Värvimistööd on sageli viimased tööd renoveerimisel ja uusehitusel ning need on sageli seotud ajanappusega. Pikad kuivamisajad võivad olla masendavad.

SPO-tehnoloogiaga Acryl Deco Express võimaldab märg-märjale-värvimist, mis tähendab, et vuukida ja värvida saab üheaegselt. Ükski maaler ei pea enam värvimisega järgmise päevani ootama.

Pragude teke

Värvi pragunemine on tavaline probleem, mis tekib sageli kuivamisprotsessi käigus. Värvi pragunemine võib olla tingitud valest vuukimismaterjalist, sideaine ja värvi valest kombinatsioonist või liiga varasest ülevärvimisest.

SPO-tehnoloogiaga Acryl Deco Surface+ on mõeldud paljude erinevate värvide ülevärvimiseks ning kuivab kiiresti ilma paisumata või kokku tõmbumata.

Jookse ja migratsioon

Värvimuutust ja tumedaid plekke ülevärvitud vuugil nimetatakse jookseks. Selle kõrvaldamine tagantjärele võib osutuda aeganõudvaks ja materjalikulukaks. Probleem tekib eelkõige akrüülipõhiste vuukimis- ja tihendusmaterjalidega, mis ei ühildu värviga.

SPO-tehnoloogiaga Acryl Deco Surface+ on mõeldud migratsiooni takistamiseks värvi ja vuugitäite vahel kvaliteetse töö tagamiseks.

Värvi kuivamise aeglustumine – mustuse külgevõtmine

Värvi kuivamise aeglustumist vuugitäite pinnal esineb peamiselt sünteetiliste värvide puhul ning seda põhjustab reaktsioon tihendusmassi ja värvi kuivamist soodustavate lisandite vahel. Kleepuv pinnavärv tõmbab külge tolmu ja mustust.

SPO-tehnoloogiaga Flex N' Paint ühildub värvi kuivamist soodustavate lisanditega ja tagab lühikese kuivamisprotsessi.

Mullide teke ja värvide voolamine

Vuukimistooted, eelkõige silikoonmassid, mis ei kannata ülevärvimist, on tavaline probleem. Seoses sellega, et värvitootjad muudavad oma retsepte, tuleb vuugitäidete ülevärvimisel ette üllatusi. Mullide teke ja voolamine on tavaline probleem.

SPO-tehnoloogiaga Flex N' Paint on kõik-ühes-vuugimass, mis asendab traditsioonilisi silikoonmasse ja on paremini ülevärvitav.

 

rohkem selles jaotises

back to top