Üzleti kultúránk meghatározása alapvető értékek szerint: a Bostik módja

A Bostik út a cég kultúrája. Ez a ragasztó, amely ötven országban és öt kontinensen összekapcsolja az alkalmazottakat. Ez a közös tapasztalat.

A Bostik módszer

A merészség...

... azt jelenti, hogy másképpen gondolkozunk és cselekszünk, új munkamódszereket hozunk létre és új válaszokat adunk ügyfeleink és kollégáink szükségleteire.

A merészség azt jelenti, hogy merünk javasolni, újítani és cselekedni. A merészség azonban nem jelent átgondolatlanságot. Annak megértését jelenti, hogy megfelelő felkészültséggel bármire képesek lehetünk. Kezdeményezünk, és tudjuk, hogyan cselekedjünk innovatívan a Bostik érdekében. 

A nyitottság...

... éberséget igényel, azt jelenti, hogy meghallgatjuk ügyfeleinket és kollégáinkat, figyelmes és aktív válaszokat adunk.

A nyitottság azt jelenti, hogy személyesen és kollektíven is fel vagyunk készülve az új javaslatok, ötletek, hatások és vélemények észrevételére. Azt jelenti, hogy képesek vagyunk befogadni az ismereteink világán kívülről érkező új koncepciókat, és magunkévá tenni azokat, amelyek hasznosnak bizonyulnak vállalatunk számára. 

A fenntarthatóság...

... tartós megoldásokra való képességet jelent. Célja a környezet, a gazdaság és a társadalom jólétének hosszú távú biztosítása. Azt jelenti, hogy fejlődünk, alkalmazkodunk és felfedezünk, hogy egyre jobban felelhessünk meg a folyamatosan változó kihívásoknak.

A fenntarthatóság biztosításához minden döntésünk és cselekedetünk során gondolnunk kell vállalatunk, ügyfeleink és munkatársaink hosszú távú jövőjére, és védenünk kell környezetünket.

A csapatszellem...

... a másik tisztelete és elismerése. Szolidaritást és a felelősség megosztását jelenti, miközben együtt dolgozunk egy közös cél elérése érdekében.

A csapatszellem határozza meg, hogy az emberek hogyan éreznek, mennyire büszkék csapatukra, és milyen fontos számukra a közös siker. Lelkesedést, elkötelezettséget hoz magával, és a csapat érdemeinek mély elismerését váltja ki. Lehetővé teszi, hogy átlagos emberek egymással együttműködésben különleges dolgokat állítsanak össze és hozzanak létre. 

A feddhetetlenség...

... rendíthetetlen elköteleződést jelent a szigorú erkölcsi és etikai szabályok mellett. Magatartásbeli tisztességet és átláthatóságot jelent, valamint a tényekhez való ragaszkodást. Azt jelenti, hogy demonstráljuk megvesztegethetetlenségünket.

A feddhetetlenség kipróbált és bizonyított becsületesség és igazságosság, valamint a szakma szabályainak aktív és tudatos tiszteletben tartása. 

Kötelezettségeink megtartása...

...azt jelenti, hogy vállalásainkat szigorúan teljesítjük. Azt jelenti, hogy cselekedeteink mögött ott áll a személyi feddhetetlenség minden ereje.

Kötelezettségeink megtartása azt jelenti, hogy megtartjuk az ígéreteket, célokat tűzünk ki, és hűek maradunk azokhoz. Mert a kötelezettségek megtartása, bár néha nehéz lehet, de pozitív erőt hoz magával.

Munkavégzés a Bostik módszerrel

Az évek során a Bostik módszer szinte beépült a DNS-ünkbe... alakítja munkamódszereinket és kommunikációnkat, formálja globális HR-politikánkat, eszközeinket és oktatási programjainkat.

A Bostik módszer összhangban van azokkal a kompetenciákkal, amelyekre személyi fejlesztési terveinket alapozzuk. Franciaországban például a Bostik csapata a hat alapértéket gyakorlati cselekedetekké alakította, amelyek segítik a vezetőket mindennapi feladataik elvégzésében.

A Bostik módszer az egyik leghatékonyabb eszközünk. Értékei olyan elveken alapulnak, amelyeket minden munkavállalónk felhasználhat, ha cselekedeteikhez vagy döntéseikhez támogatásra van szüksége.

 

back to top