Grīdas klons

Click for more

Laba pamatnes sagatavošana ir garantija veiksmīgai grīdas seguma ieklāšanai

Pēdējos gados esam ārkārtīgi daudz ieguldījuši savu grīdas klonu un pašizlīdzinošo maisījumu sortimentā, lai tirgū ieviestu jaunus, inovatīvus un uzlabotus produktus. Mūsu mērķis – lai visi mūsu grīdas izlīdzināšanas maisījumi būtu viegli apstrādājami, izturīgi un ar optimizētu žūšanas laiku. Mūsu grīdas klonu un klonu materiālu klāstā jūs atradīsiet gan sūknējamus sausos maisījumus, kas paredzētas bieza slāņa veidošanai, gan izlīdzināšanas masas plāna slāņa izveidošanai.

Grīdas špakteļu salīdzinājums pēc pielietojuma mērķa

Šajā tabulā jūs varat salīdzināt mūsu dažādos grīdas klonus klonu materiālus atbilstoši savām vajadzībām.

Špaktele  Veids  Biezums mm  Nepieciešamais žūšanas laiks pirms grīdas seguma ieklāšanas uz špakteles  
1010 Thick Flow N 8-50 1 mm/diena
1020 Flow N 6-30  1 mm/diena 
1025 Superflow  S 2-10  1 diena 
1030 Flexi  S 1-20  1–3 dienas 
1040 Fiber Quick 4-30  1 diena 
1050 Fiber  6-50  1–4 dienas 
1055 Fiber Maxi  5-50  (3–6 stundas*) 1–3 dienas 
1070 Gypsum  1-20  1 mm/diena 
2010 Industry  6-30  2–3 dienas 
3010 Dry Mortar  20-200  2–5 dienas 
3020 Fine  1-10  1–3 stundas 
3030 Build 10  3030 Build 10 1–3 stundas 
3040 Combi 10  1-50  2–3 stundas 
Fiber Universal  8-50 3–4 dienas 
Build Universal  1-50  1–3 stundas 
Fiber Universal Rapid  4-30  1–3 stundas

Lai varētu veikt klona vai izlīdzināšanas maisījuma iestrādi, nepieciešama + 20°C temperatūra, maks. 50% RH (RH – relatīvais mitrums) un noteikts gaisa apmaiņas daudzums, kā arī RH līmenim pamatnē jābūt zemākam par 85% un jābūt iespējamai žūšanai no 2 pusēm. Ja ir palielināts mitrums vai pamatne ir blīvi izbūvēta vai nogruntēta, sazinieties ar uzņēmumu Bostik. Līmējot plastmasu u. tml., jāievēro grīdas segumu nozares (GBR Zviedrijā vai līdzvērtīga organizācija Dānijā, Norvēģijā vai Somijā) ieteikumi par līmēm. Veicot izlīdzināšanas maisījuma iestrādi vairākos slāņos, iepriekšējai kārtai nav jābūt pilnībā nožuvušai. Īsākais laiks līdz grīdas seguma ieklāšanai attiecas uz plānāko špakteles kārtu. Biezāku izlīdzināšanas kārtu gadījumā, nekā norādīts, iestrādātajam slānim jāļauj nožūt un pirms jaunas izlīdzināšanas kārtas uzklāšanas jāveic gruntēšana.

N = normāla žūšana S = patstāvīgi žūstošs *) attiecas uz plākšņu klāšanu, proti, Bostik blīvēšanas sistēmu.

back to top