Our main brands

Bostik Global

Bostik around the world

top

Vårt oppdrag er å utvikle nyskapende limløsninger som vil gjøre alt som monteres, bygges eller konstrueres smartere og mer tilpasningsdyktig til kreftene som former hverdagen vår. Vi skaper smarte produkter og løsninger ved å alltid sørge for å ta med oss et originalt, nytt perspektiv inn i arbeidet vårt. 

Hver av våre smarte nyskapninger tilhører følgende fire egenskaper, eller en kombinasjon av dem.  

Tryggere

Vi bruker innovative teknologier for å håndtere overholdelse av regelverk, bærekraft og miljøutfordringer. Vi er alltid opptatt av å levere tryggere løsninger som oppfyller strenge sikkerhetskrav for å sikre helse og velvære til de som produserer, bruker og drar fordeler av våre smarte løsninger.

Effektiv

Når de brukes som en del av et komplett system, gjør våre smarte limløsninger kunder og brukere i stand til å oppnå de høyeste nivåene av ytelse og kvalitet, samtidig som kostnadene reduseres og produktiviteten forbedres.

Fleksibel

De høye ytelsesegenskapende til våre smarte limløsninger sørger for at de kan tilpasses alle typer overflater og materialer, og prestere under de mest krevende forhold. De er enkle å bruke, og gir mange fordeler over andre lim- og festemetoder.

Responsiv

Vi bruker kontinuerlig innovasjon og teknisk kompetanse for å levere smarte løsninger som kombinerer overlegne festeytelser med annen funksjonalitet for å møte de stadig nye og høyere kravene til markeder, kunder og sluttbrukere.

Fra brannsikre lim til bleielim som endrer farge ved fuktighet, gjør våre smarte limløsninger mye mer enn å bare feste ting sammen.