Our main brands

Bostik Global

Bostik around the world

top

Bli med oss:

Vi rekrutterer juniorer, erfarne og ekspertpersoner med bred bakgrunn, for eksempel bedriftsledelse, markedsføring, finans, produksjon og støttefunksjoner.

Få mer informasjon om hva vi kan tilby

Arkema-gruppen er avhengig av team med høy teknisk kompetanse, profesjonalisme og høy ytelse, og gruppen investerer i utvikling av mennesker.

Oppdag yrket vårt

Uansett hvilken utdanningsbakgrunn, erfaring og kompetanse du har, har vi garantert et yrke som passer for deg! I konsernet er det mer enn 200 yrker fordelt på fire hovedområder: industri-, R&D, bedriftsledelse og support.

Fremtidige kandidater

For å bygge bro til fremtidens kandidater, deltar Bostik sammen med Arkema i å bygge tette bånd med skoler og universiteter over hele verden.