Bostik ogłasza podwyżkę cen

Począwszy od dnia 1 listopada 2018 r. Bostik zwiększa ceny swoich produktów średnio od 7% do 9 %, w zależności od jednostki biznesowej i kraju. Szczegóły podwyżki będą przekazywane bezpośrednio klientom, a termin wprowadzenia podwyżek będzie uwzględniał zapisy zawarte w umowch. Zmiana cennika ma na celu zrównoważenie stałego wzrostu cen surowców, kosztów logistycznych i energii oraz kosztów pracy.

O Bostik, firmie należącej do koncernu Arkema
Bostik jest światowym liderem w dziedzinie klejów na rynku budowlanym, konsumenckim i przemysłowym. Od ponad wieku opracowuje innowacyjne rozwiązania, które są coraz bardziej inteligentne i doskonale adaptują się do czynników, które kształtują codzienne życie. Kleje Bostik można znaleźć wszędzie: od domu, po biuro, przestrzenie użytkowe i przemysłowe. Firma, której roczna sprzedaż wynosi 2 miliardy euro, zatrudnia 6000 osób i jest obecna w ponad 50 krajach. Aby uzyskać najnowsze informacje, zapraszamy na https://www.bostik.com/.

O Arkema
Arkema, jako producent materiałów i innowacyjnych rozwiązań, tworzy i kształtuje nowe zastosowania, które usprawniają działania klienta. Nasz zrównoważony portfel biznesowy obejmuje materiały o wysokiej wydajności, specjalistyczne produkty przemysłowe i rozwiązania w zakresie powłok. Nasze uznane na całym świecie marki należą do liderów na obsługiwanych przez nas rynkach. Nasza roczna sprzedaż wyniosła 8,3 miliarda euro w 2017 roku. Zatrudniamy około 20 000 osób na całym świecie i działamy w około 50 krajach. Dążymy do aktywnego zaangażowania wszystkich naszych interesariuszy. Nasze centra badawcze w Ameryce Północnej, Francji i Azji koncentrują się na rozwoju bio-produktów, nowych energiach, gospodarce wodnej, rozwiązaniach elektronicznych, lekkich materiałach i wzornictwie, wydajności i izolacji domowej. Zapraszamy na www.arkema.com.

back to top