Maxi Bond Parquette

Maxi Bond Parquette - SMP-baserat lim perfekt för parkettgolv

SMP-baserat lim perfekt för parkettgolv

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För hellimning av olika typer av parkett - obehandlad eller behandlad så som lamellparkett och massiv parkett samt mosaikparkett. 

UNDERLAG

Betong, spacklade ytor, träfiber och spånskivor.

TEKNISK DATA

Ljuddämpning: 14 dB

PRODUKTDATA

Art. nr: 2788
Volym: 10 ltr

Relaterade produkter

Attack

Kraftigt monteringshugg samt lång öppentid och häftlimningstid. Mycket lättapplicerat med limspridare

Se produkt

Conductivetac

Leder bort statisk elektricitet för en hälsosammare arbetsmiljö.

Se produkt

Fixtac

Specialutvecklat fixeringslim med tejpeffekt som underlättar byte av golvbeläggning

Se produkt

Fixtac Plus

Fixeringslim med mycket bra monteringshugg och dimensionsstabilitet

Se produkt

Floor & Wall Tac

Kraftigt monteringshugg, lång öppentid och häftlimningstid

Se produkt

Linotac

Med kraftigt våtsug och snabb hållfasthetstillväxt

Se produkt

Linotac Plus

Anpassat för våtlimning, mycket bra monteringsegenskaper och miljöegenskaper

Se produkt

Multitac

Lättarbetat och starkt med kraftigt monteringshugg och snabb hållfasthetstillväxt

Se produkt

Parquette Adhesive

Vattenburet lim med hög skjuvhållfasthet och hög torrhalt

Se produkt

Parquette Classic

SMP-baserat parkettlim

Se produkt

Startac Combi

Lättapplicerat lim med snabb hållfasthetstillväxt och kraftigt monteringshugg

Se produkt

Startac Outdoor

Ett golvlim för utomhusbruk

Se produkt

Startac Power

Lösningsmedelsfritt, lågemitterande universellt golv- och vägglim

Se produkt

back to top