Bostik around the world

 Our main brands

Säljare för pumpbil och bulk

Våra erfarna och specialiserade säljare hjälper dig att välja rätt produkt till din konstruktion och följer dig genom projektet. 

Manager Pump truck Sverige & Danmark:
Evripidis Vadarlis
evripidis.vadarlis@bostik.com
+46 704-19 50 13

Sales Representative Danmark: 
Peter Svane
peter.svane@bostik.com
+ 45 40 96 16 00

Sales Representative Finland: 
Timo Salonen
timo.salonen@bostik.com
+358 50 313 8075

Anvisningar, regler och checklista för kundens bokning av Bostiks pumpbil

Kunden är ansvarig för att:
  • anvisa plats för pumpbilen på byggarbetsplatsen samt säkerställa att pumbilen kan ta sig till och från platsen samt utföra pumpning utan hinder
  • vid behov av bulkbil även säkerställa att även denna kan ta sig till och från platsen samt lossa utan hinder
  • i god tid innan pumpning beställa rätt mängd produkt
  • kontrollera hur lång slang som kommer att behövas vid pumpning (pumpbilen har 120 m slang).
  • diskutera med byggaren gällande vattenflöde och önskat vattentryck. Krav från arbetsplatsen om kommunalt vatten om 4-5 kg tryck i ledningen (min 2.500 l/h) och ett 3/4" vattentapställe. Vid användning av egen brunn skall vattenflöde och vattenmängd kontrollers extra noga
  • vid behov boka vattentankbil
  • tillse att byggaren kan anvisa plats för tvättning av pumpbil och slang
  • tillse att eventuell överbliven produkt efter pumpning, vid tvätt, kan slängas i byggarens container. Big bags finns tillgängliga i pumpbilen

Underlag och produktval

Underlaget skall vara tillräckligt ytstarkt och rent. För rätt val av produkt/konstruktion skall kunden/entreprenören på egen hand eller i samråd med Bostiks säljare fastställa förutsättningarna för rätt val.

Kontrollförfarande vid leverans före pumpning

Kontroll- och blandningsjournal upprättas av Bostiks maskinist. För de fall att kontroll- och blandningsjournalen inte godkännes av kundens leveransmottagare utförs inte pumpningen av beställd produkt och transporten skall återgå. Därvid äger Bostik rätt att debitera för en bomkörning. Efter utförd pumpning ska pumpjournalen undertecknas av leveransmottagaren.

Service Center

Läs mer
Service_Center_640x480.jpg
Service_Center_640x480.jpg

Kontor, lager och produktion

Läs mer
bostik-nordics-ourlocations-640x480.jpg
bostik-nordics-ourlocations-640x480.jpg
Top