Our main brands

Bostik Globalt

Bostik around the world

top

Förpackningslim

Framtagna för att tillgodose en mängd olika behov

Våra tillämpningar för styva förpackningar är framtagna för att fungera med en mängd olika slutanvändningstemperaturer och fästa mot en rad olika underlag och innefattar fryslim, universallim, lim med låg appliceringstemperatur samt speciallim. 

Dessa limprodukter för styva förpackningar har extrem värmebeständighet för leveranser i höga temperaturer eller för hettappning liksom smältlim med snabba härdningshastigheter för höga bandhastigheter och wellpapp.

Våra limprodukters låga appliceringstemperaturer ger även förbättrad säkerhet. För kartong- och lådförseglingar inom sekundärförpackning och slutbearbetning, har Bostik limprodukter för styva förpackningar i form av smältlim som ger starka fiberbindningar på en rad olika underlag. 

Hållbarhet för att klara tuffa industrikrav

Bostiks specialframställda lådförseglingsprodukter skapar även starka bindningar mot belagda underlag eller mot underlag med låg ytenergi. Vare sig våra kunder behöver försegla kartonger eller fästa ihop wellpapp, har Bostiks limprodukter för styva förpackningar även den hållbarhet som behövs för att klara de tuffa krav som förpackningsindustrin medför. De ger även överlägsen prestanda, minskade kostnader för tillverkning, material och arbete samt ökad flexibilitet.

Mångsidiga lim för styva produkter

Våra limprodukter för styva förpackningar är hållbara och mångsidiga. Dessa förpackningssammansättningar frambringar även starka limprodukter med rätt öppentider och härdningstider för att optimera produktionsprocessen.

Innovativa lim för flexibla förpackningar

Bostiks limprodukter för flexibla förpackningstillämpningar är framtagna för att vara snabbhärdande och miljövänliga. Bostiks lim för flexibla förpackningar är även innovativa och intuitiva och sträcker sig från våra Turbo-seal®-produkter för kallförsegling och värmeförseglingsbeläggningar till våra Vitel-hartser, M-hartser och mer.

Turbo-Seal® limprodukter för kallförsegling

Bostik’s Turbo-seal® ®-limprodukter för kallförsegling för flexibel förpackning är unikt sammansatta för att omvandlas i högre hastigheter, och minska risken för strimmighet, spöktryck och skumning. Vidare är våra lim för värmeförsegling godkända för direktkontakt med mat, med sammansättningar framtagna för att uppfylla kraven på skalningsstyrka för flexibla förpackningar liksom den friktionskoefficient som behövs för höga bandhastigheter.

Vitel® -hartser

Vidare är våra Vitel-hartser ett smart limproduktval för den flexibla förpackningsmarknaden, med tillämpningar som innefattar lockförslutningslim, lamineringar för läkemedelsindustrin och blåsförpackningar för snacks, medicinemballage, mikrovågsmat och mycket mer. M-hartser 

M-hartser

Bostik erbjuder även M-hartser för den flexibla förpackningsmarknaden, med innovativ omförslutningsbar teknik för dagens snabbmatsvärld.

Upptäck mer Förpackningslim

Consumer Goods Packaging Adhesives

Läs mer
family breakfast GettyImages-595347777 - Copie-crop4000x2998.jpg
family breakfast GettyImages-595347777 - Copie-crop4000x2998.jpg