Kültürümüz

ŞİRKET KÜLTÜRÜMÜZ

Çalışma kültürümüzü bir dizi temel değerle tanımlıyoruz: Bostik yöntemi

Bostik yöntemi beş kıtadan 50 ülkedeki tüm çalışanlarımızı birbirine sıkı sıkıya bağlar.

Bostik yöntemi

Cesaret...

...... bize göre farklı düşünmek ve davranmak, yeni çalışma metotları icat etmek ve müşterilerimiz ve iş arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına yeni cevaplar bulmaktır.

Cesaret teklif etmeye, icat etmeye ve hareket etmeye kalkışma gücü bulmaktır. Ancak cesaret düşünmeden davranmak değildir. İyi hazırlanmanız durumunda her şeyi yapabileceğinizi anlamış olmaktır. Cesaret girişimde bulunmak ve Bostik için nasıl inovatif hamlelerde bulunulacağını bilmektir. 

Açık fikirlilik…

...dikkatimizi kaybetmememizi, müşterilerimizi ve iş arkadaşlarımızı dinlememizi ve hem dikkatli hem de etkin yanıtlar vermemizi sağlar.

Açık fikirlilik yeni öneriler, fikirler ve görüşler duymaya kişisel ve kolektif olarak hazır olunduğunun gösterilmesidir. Kendi bilgi alanımızın dışında kalan yeni kavramlara karşı olumlu yaklaşmak ve işimiz için faydalı bulduklarımızı kucaklamaktır. 

Sürdürülebilirlik...

...dayanma kapasitesi demektir. Uzun vadede çevresel, ekonomik ve sosyal esenlik için hevesli olmaktır. Sürekli yaşanan değişimin üstesinden gelebilmek için gelişmek, adapte olmak ve çabalamak demektir.

Sürdürülebilirlik tüm tercihlerimizde ve eylemlerimizde şirketimiz, müşterilerimiz, iş arkadaşlarımız için uzun vadeli düşünürken çevreye saygıyı göstermemizi gerektirir.

Takım ruhu...

...saygı ve başkalarına değer vermedir. Ortak bir hedefe ulaşmak için beraber çalışmayla dayanışma ve paylaşma sorumluluğunu geliştirir.

Takım ruhu insanların hislerini, takımlarına duydukları sevgiyi ve birlikte başarma arzusunu etkiler. Grup için heves, bağlılık ve güçlü bir ilgiye ilham olur. Birlikte çalışan sıradan insanların kenetlenmesine ve olağanüstü şeyler başarmasına olanak sağlar. 

Dürüstlük...

...iş etiği ve ahlak kurallarına ne olursa olsun bağlı kalmak demektir. Davranış ve gerçeklere olan bağlılıkta adil ve şeffaf olmaktır. Çıkarlarımız için etik olmayan davranışlarda bulunmayacağımızı açık biçimde ortaya koymak demektir.

Dürüstlük denenmiş ve kanıtlanmış bir samimiyet ve doğruluk anlamına geldiği kadar insanın mesleğinin standartlarına olan etkin ve bilinçli saygısını da belirtir. 

Taahhüdümüzü yerine getirmek...

...yapmayı kabul ettiğimiz her işe ciddiyetle yaklaşmaktır. Kişisel dürüstlüğün tüm gücünü yapılan işi desteklemek için kullanmaktır.

Taahhüdümüzü yerine getirmek sözleri tutmak, hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak demektir. Çünkü en zor olduğu durumlarda bile taahhütleri yerine getirmek pozitif güç yaratır.

Bostik yöntemiyle çalışmak

Bostik yöntemi yıllar içerisinde DNA’mıza iyice kök salarak beraber çalışma ve etkileşim biçimlerimizi, global İK politikamızı, araçlarımızı ve eğitim programlarımızı şekillendirdi.

Bostik yöntemi aynı zamanda kişisel gelişim planlarımıza da rehberlik eden yetkinliklerle örtüşmektedir. Örneğin Fransa’da Bostik ekibi yukarıdaki altı değeri yöneticilere gündelik görevlerinde yardımcı olmak için pratik eylemlere çevirdi.

Bostik yöntemi bizim en önemli varlıklarımızdan biridir. Sunduğu değerler tüm çalışanların harekette bulunmak ve karar almak için referansa ihtiyaç duyduğunda kullanabileceği kılavuz ilkelerdir.

back to top