Astarlar

Yüzeylerin emiciliğini dengeleyerek, daha sonra uygulaması yapılacak sıvanın ve tamir harcının çatlaksız donmasını sağlayan ve yüzeylere yapışma gücünü artıran, iç ve dış mekanlarda, duvar, tavan veya zeminde, beton, brüt beton, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, kireç taşı vb. tuğla örülü yüzeylerde kullanıma uygun malzemelerdir.

Daha fazla bilgi

back to top