Fire Bond Foam Seal+

Fire Bond Foam Seal+, Brandfogskum för enkel och snabb fogning i ett steg
Fire Bond Foam Seal+, Brandfogskum för enkel och snabb fogning i ett steg

Brandfogskum för enkel och snabb fogning i ett steg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Brandhämmande 1-komponents pistolskum upp till 4 timmar/EI 240. För tätning mellan t ex karm/vägg vid montering av dörrar, kablar och runt rörgenomföringar. Även för linjära fogar i vägg.

UNDERLAG

Lämplig för fogning mot underlag som betong, lättbetong och murverk.

TEKNISK DATA

Appliceringstemp.: +5°C till +30°C
Temperaturresistens: Temporärt - 40 till + 80°C

PRODUKTDATA

Art. nr: 7764
Färg: rosa
Volym: 750 ml

Relaterade produkter

Fire Bond Gap Seal+

Brandfogmassa med många användningsområden

Se produkt

Fire Bond Pressure Seal+

Specialfog för genomföringar – sväller vid brand

Se produkt

Fire Bond 2-K Pro

Snabbhärdande brandklassat fogskum

Se produkt

Fire Bond Silmax Pro

Brandklassad och miljöanpassad fogmassa

Se produkt

Heat Seal 1200

Hårdnande eldfast fog och spackel

Se produkt

back to top