Kontor, lager och produktion

Här finns vi

I Helsingborg ligger det nordiska huvudkontoret med produktionsanläggning, centrallager och administration samlat.
Här produceras limmer, väggspackel, fog- och tätningsmassor. Sedan sommaren 2016 produceras här även högpresterande polymermodifierade cementbaserade spackel- och fixprodukter i en nybyggd fabrik.

Bostik AB
Strandbadsvägen 22, Box 903
251 09  Helsingborg

Tel: 042-19 50 00
E-mail: info.se@bostik.com
Order mailas till order.se@bostik.com

back to top