Säljare för pumpbil och bulk

Säljare för pumpbil och bulk

Boka någon av Bostiks pumpbilar för golvspackling av större objekt. Våra pumpbilar levererar upp till 15 ton färdigblandad produkt i timmen.
Pumpat golvspackel är en enkel, smidig och snabb lösning för stora ytor såsom hotell, köpcenter, kongresscenter, stora offentliga lokaler osv.

Anvisningar, regler och checklista för kundens bokning av Bostiks pumpbil
Kunden är ansvarig att:

  • anvisa plats för pumpbilen på byggarbetsplatsen samt säkerställa att pumbilen kan ta sig till och från platsen samt utföra pumpning utan hinder
  • vid behov av bulkbil även säkerställa att även denna kan ta sig till och från platsen samt lossa utan hinder
  • i god tid innan pumpning beställa rätt mängd produkt
  • kontrollera hur lång slang som kommer att behövas vid pumpning (pumpbilen har 120 m slang).
  • diskutera med byggaren gällande vattenflöde och önskat vattentryck. Krav från arbetsplatsen om kommunalt vatten om 4-5 kg tryck i ledningen och ett 3/4" vattentapställe. Vid användning av egen brunn skall vattenflöde och vattenmängd kontrollers extra noga
  • vid behov boka vattentankbil
  • tillse att byggaren kan anvisa plats för tvättning av pumpbil och slang
  • tillse att eventuell överbliven produkt efter pumpning, vid tvätt, kan slängas i byggarens container. Big bags finns tillgängliga i pumpbilen

Underlag och produktval
Underlaget skall vara tillräckligt ytstarkt och rent. För rätt val av produkt/konstruktion skall kunden/entreprenören på egen hand eller i samråd med Bostiks säljare fastställa förutsättningarna för rätt val.

Kontrollförfarande vid leverans före pumpning
Kontroll- och blandningsjournal upprättas av Bostiks maskinist. För de fall att kontroll- och blandningsjournalen inte godkännes av kundens leveransmottagare utförs inte pumpningen av beställd produkt och transporten skall återgå. Därvid äger Bostik rätt att debitera för en bomkörning.
Efter utförd pumpning ska pumpjournalen undertecknas av leveransmottagaren.


Våra erfarna och specialiserade säljare hjälper dig att välja rätt produkt till din konstruktion och följer dig genom projektet. För eventuella frågor vänligen kontakta Evripidis Vadarlis, Area Manger Pumptrucking Northern Europe.

Sverige: Evripidis Vadarlis (evripidis.vadarlis@bostik.com)
+46 704-19 50 13

Danmark: Patrick Jakobsen (patrick.jakobsen@bostik.com)
+45 40 96 16 00 

Finland: Timo Salonen (timo.salonen@bostik.com)
+358 50 313 8075

back to top