LIM FÖR INRE TAKKLÄDSEL 

Smältlim för montering av inre takklädsel inom fordonsindustrin

Vi har ett komplett sortiment av lim för inte takklädsel för fordonsindustrin som enkelt kan integreras i robotstyrd utrustning och som ger dig den snabbaste, säkraste och effektivaste lösningen för montering av inre takklädsel inom fordonsindustrin.

Våra lim för inre fordonstakklädsel har framtagits med låga halter av flyktiga organiska föreningar (VOC) vilket innebär att de är lättare att hantera och utgör en mindre risk för arbetare. De är även formulerade att vara snabbhärdande, ej tråda sig samt underlätta för rengöringen.

Vi är stolta över att tillhandahålla den perfekta limningslösningen för jobbet. Om du vill använda våra lim för inre takklädsel i dina monteringsprocesser och vill ha personlig vägledning rörande deras användning är du välkommen att kontakta oss.

Goda kryptestresultat

Vi har tagit traditionella smältlim till en högre nivå, genom att kombinera imponerande initial klibbförmåga med hög fogstyrka och utmärk temperaturtålighet. Våra specialsammansättningar har de optimala prestationsnivåer som behövs för att klara OEM-tester och temperaturkryptester med snabba appliceringstider.

Genom att använda våra smältlimprodukter kan processerna förenklas inom så gott som alla aspekter av bindningsprocessen; från transport till lim- och energiförbrukning.

Våra smarta tekniker gör det möjligt att lämna lösningsmedels- eller vattenbaserade flytande lim och flamlaminering bakom sig. Istället erbjuder vi en mycket renare och enklare process för att skapa takpanelen samt laminering av tyger med skumbaksida.

Lim för inre takklädsel, tillämpningar

På grund av en takbeklädnads många funktioner kräver de en mängd olika material. Det kan innefatta kompositskivor, skum, tyger, plast och elektriska komponenter. Vårt utbud av lim för inre takklädsel ger möjligheten att kombinera en uppsjö av material för alla tillämpningar. 

Fästning av överdrag

Takklädselns överdrag är det lager som är synligt för passageraren inuti bilen. Det består av flera lager duk, väv eller skum. Limväv fäster detta lager mot en styv panel och ger takklädseln dess unika form och konturer.

Lim för infästning av inre takklädsel

Den inre takklädseln är inte synlig för passageraren, men har många komponenter fästade mot sig, och tillhandahåller bilen med bekvämligheter som elektroniska konsoler, soltak, ljudabsorption och krockskydd. Våra lim för infästning av inre takklädsel ger en säker sammanfogning av dessa komponenter och säkerställer monteringskvalitet och -prestanda.

Ljudabsorberande skum och säkerhetsplast

Ljudabsorberande skum minskar mängden ljud som tränger in i bilen utifrån, medan säkerhetsplast hjälper till att ge dämpning vid träff mot huvudet.

Förstyvningar

Förstyvningar i de många funktionella lagren av den inre takklädselns infästning stöder den inre takklädselns tyg i fordonets form.

Kabelnät och konsolmontering

Kabelnätet för över ström genom fordonet och är en integrerad del av fastsättningen av den inre beklädnaden. Konsoler i taket ger takbelysning, ström till videouppspelningsanordningar och elektroniska regleringar. 

Lim för inre fordonstakklädsel: Smarta tekniker

Vi har många olika sammansättningar som lämpar sig för laminering av överdrag, kantvikning, och fästning av baksideskomponenter så som kabelnät, vattenslangar, energiabsorberande skum, säkerhetsplaster, kardborrband, och prydnadsringar och hållare till soltak.

Våra viktigaste tekniker innefattar:

Polyolefinsmältlim  

Den här limtypen uppvisar god vidhäftning mot en rad olika underlag för fordonsindustrin och är perfekt för att fästa säkerhetsplaster, ljudabsorberande skumplaster och förstyvningar. 

Polyamidsmältlim 

Polyamidsmältlim har utmärkt mjukgörarbeständighet vilket gör denna lösning perfekt för ledningar och olika plaster. 

EVA-smältlim 

EVA, som populärt kallas expanderat gummi eller skumgummi, är ett lim som ger goda kostnader per producerad enhet och som används i mindre kritiska delar av den inre takklädseln så som kantinklädnad och klämmor. 

Läs mer

Vindrutesammanfogning

Läs mer

UPPTÄCK MER Industriella lim

Tätningsmedel för bilindustrin

Läs mer

Lim för Transportation-applikationer

Läs mer

Lim för lastbild, buss och fritidsfordon

Läs mer

Lim och tätning för Transportation

Läs mer

Limför flyg- och rymdindustrin

Läs mer

back to top