LIM FÖR KANTLISTER & VIBRATIONSHÄMNING

Upptäck vårt sortiment av Elastosol-lim för kantlister och ytelement

Våra Elastosol-lim för kantlister och vibrationshämning har tagits fram specifikt för sammanfogning av metall mot metall. De är perfekta för användning inom fordonsindustrin, och särskilt med helautomatiserad utrustning under jämna klimatförhållanden.

För att våra Elastosol-lim ska utgöra ett mindre hot mot arbetarna och vara extra säkra vid hantering innehåller de inga flyktiga lösningsmedel. Dessa egenskaper ger även fördelar längre fram i monteringsprocessen då våra lim inte skapar några frätande biprodukter under svetsning eller ugnshärdning.

Våra Elastosol-lim för kantlister och vibrationshämning kan utformas i en mängd olika viskositeter och styrkor för att passa specifika krav och tillämpningar inom fordonsindustrin. Om du vill arbeta fram en anpassad sammansättning för just dina fordonsmonteringsprocesser tillsammans med oss, är du välkommen att kontakta vårt tekniska team. 

Specialsammansättningar för snabba, säkra och effektiva sammanfogningar

Kantlister

Våra Elastosol-lim kan användas i kantlister, för att fästa påhängsdelar som dörrar och huvar. Fördelaktiga egenskaper hos våra Elastosol-produkter innefattar gott korrosionsskydd i kantområdet samt förstyvning av den övergripande strukturen. 

Bostiks limprodukter för kantlister ger medelstyrka och är tillräckligt milda för att inte orsaka genomskrivningseffekter. 

Vibrationshämmande

Våra Elastosol-lim är perfekta för fästning av fordonets ytelement och inre förstärkning, inklusive delar som ramförstärkningar, under-huvar, motorhuvar och takstolpar.

Vindrutesammanfogning

Läs mer

UPPTÄCK MER Industriella lim

Tätningsmedel för bilindustrin

Läs mer

Lim för Transportation-applikationer

Läs mer

Lim för lastbild, buss och fritidsfordon

Läs mer

Lim och tätning för Transportation

Läs mer

Limför flyg- och rymdindustrin

Läs mer

back to top