Fire Bond® brandtätningar

Ett tryggare brandskydd

Click for more

Certifierad brandfog för många konstruktioner

Bostik Fire Bond® är en komplett serie passiva brandskyddsprodukter för brandfogning och tätning både vid nybyggnad, renovering och reparation. Produkterna är utvecklade för att lätt och smidigt kunna användas av både brandskyddsspecialister och professionella hantverkare och installatörer.

Alla produkterna är certifierade och godkända enligt norskt regelverk. Dessutom är de miljöanpassade för att ge en bättre arbetsmiljö och anpassat till höga miljökrav för fastigheter.

Testade, certifierade & godkända enligt svenskt regelverk

Fire Bond® är testad för brandmotstånd enligt Europanormerna EN 1366-4:2006, EN 1366-3:2004, EN 1363-1:1999 och EN 1363-2:1999. Samtliga Fire Bond har oberoende produktcertifiering från RISE* eller UL (Underwriter Laboratory) - två ledande certifieringsorganisationer för brandsäkerhet!

För alla konstruktioner

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Ur randspridningssynpunkt
är det väsentligt att varenda öppning i brandväggskonstruktioner tätas noggrant. Med Fire Bond®-serien får du ett certifierat system som är testat och godkänt för mer än 150 olika konstrutioner, t.ex. för brandtätning runt
kablar, rör och linjära fogar i väggar och runt dörrar. Täta också golvfogar och genomföringar i golv och tak.

Ett tryggare brandskydd

Ladda ner

Technical Guide

Ladda ner

Fire Data Tables

Ladda ner

back to top