TÄTNINGSMEDEL FÖR  MOTORVAGNSDÖRRAR

Tätningsmedel för motorvagnsdörrar för effektiv fyllnad och väderskydd

Vi på Bostik är specialiserade på att utveckla högpresterande, flamsäkra lim och tätningsmedel för järnvägsindustrin.  

Vi har ett brett utbud av tätningsprodukter för motorvagnar till dina installationsprocesser när du behöver effektiv fogning, utfyllnad eller tätning.  

Våra dörrtätningstekniker är förenliga med en mängd olika underlag som vanligen används för tågvagnar, och kan användas till alla fogtätnings- och utfyllnadstillämpningar, vare sig det gäller fordonets insida eller utsida. 

Våra järnvägsspecifika tekniker är särskilt framtagna för att inte bara tillhandahålla vattentäta tätningar, utan även stå emot ständigt höga lufttryck och ogynnsamma väderförhållanden utan att ge efter för skjuvspänning eller andra deformeringar.  

För detaljerad och kvalificerad information om hur våra dörrtätningsprodukter kan bidra till bättre hållbarhet och lättare underhåll för dina motorvagnar, kontakta vårt tekniska supportteam.

Tätningsmedel för motorvagnsdörrar: tekniker

Liksom flertalet av våra smarta kemiska lösningar specifikt utvecklade för järnvägsbranschen, består våra tätningsmedel för motorvagnsdörrar i huvudsak av silylmodifierad polymer.  

Denna spetsteknik fungerar även som ett effektivt tätningsverktyg och erbjuder slutanvändaren en blandning av både lim- och tätningsegenskaper, oavsett om du vill skydda dina ytterdörrar från hårda omgivningsförhållanden och höga lufttryck, eller säkra din fordonsinredning från oönskade lukter, vibrationer eller ljud.

SMP ger dig bättre resultat än traditionella tillverkningsprocesser och det på billigare och mer effektiva vis. Emedan skador på mekaniska fästanordningar och skruvningar på paneler ofta är irreparabla, är våra tätningslösningar enkla att underhålla och ersätta. Det är bara att skrapa bort dem och börja om. 

Alla våra tätningar för motorvagnsdörrar är fria från lösningsmedel och isocyanater, vilket skapar en bättre arbetsmiljö för dina konstruktörer. För att passa storlek, omfång eller komplexitet för just de komponenter du arbetar med finns de även som snabbhärdande sammansättningar, samt sammansättningar med långsam skinnbildning.  

Vi på Bostik engagerar oss att hålla ditt rullande materiel igång under årtionden framåt; varför våra SMP-tätningsmedel kan ståta med utmärkt UV-beständighet, samt beständighet mot allmänt åldrande, extrema lufttryck och väderförhållanden samtidigt som de ger effektiv vattentätning och diktning för att förhindra vattenskada under rengöring.  

Våra tätningslösningar för järnvägsbranschen är speciellt framtagna att ge tätningar som är både hållbara och dynamiska för att tåla den ständiga rörelse och påfrestning som rullande materiel utsätts för. Bostiks tätningsmedel för motorvagnsdörrar har mekaniska egenskaper med utmärkt stabilitet över ett brett temperaturspektrum och kommer att göra dina fordon otroligt säkra samtidigt som de förblir lätta.

UPPTÄCK MER Industriella lim

Tätningsmedel för bilindustrin

Läs mer

Lim för Transportation-applikationer

Läs mer

Limför flyg- och rymdindustrin

Läs mer

back to top