Paint Professional

En ny värld för alla målare

Click for more

Nästa generation fog- & tätningsprodukter

Bostik Paint Professional är en ny serie fogningsprodukter utvecklade för att göra målarproffsens arbete smidigare med ett 100% tillförlitligt resultat. Produkterna är övermålningsbara och ger en tålig, flexibel fog som är kompatibel med olika färgtyper. Tack vare den nya produktserien försvinner klassiska problem och utmaningar såsom sprickbildning, blödning, blåsbildning och smutsvidhäftning.

Tidspress

Målarjobb är ofta det sista arbetet vid renovering och nybyggnation och kantas ofta av hård tidspress. Långa torktider kan vara frustrerande.
Acryl Deco Express med SPO-teknologi tillåter våt-på-våt-målning vilket gör att fogning och målning kan utföras samtidigt. Ingen målare behöver längre vänta med att måla till dagen efter.

Sprickbildning

Sprickor i färg är ett vanligt förekommande  problem som ofta sker i härdningsprocessen. Sprickbildningen av färg beror på fel fogmaterial, fel sammansättning av bindemedel i färgen eller för tidig övermålning.
Acryl Deco Surface+ med SPO-teknologi är utvecklad för övermålning av många olika färger och härdar snabbt utan expansion eller krympning.

Blödning och migrering

Missfärning och mörka fläckar vid övermålad fog kallas blödning. Att rätta till blödning i efterhand kan vara både tids- och materialkrävande. Problemet uppstår framförallt med akrylbaserade fog- och tätningsmedel som inte är kompatibla med färgen.
Acryl Deco Surface+ med SPO-teknologi är utvecklad för att förhindra migrering mellan färg och fog vilket garanterar ett kvalitetsäkrat jobb

Fördröjning av färghärdning - vidhäftning av smuts

Fördröjning av färghärdning på fogytan sker huvudsakligen med syntetiska färger och orsakas genom en reaktion mellan tätningsmassan och färgens torktillsatser. Klibbig ytfärg drar till sig damm och smuts.
Flex N' Paint med SPO-teknologi är kompatibelt med torktillsatser i färg vilket resulterar i en kort härdningsprocess.

Blåsbildning och utrinning av färger

Fogprodukter, framförallt silikonfogmassor, som inte fungerar för övermålning är ett vanligt problem. I samband med att färgtillverkare ändrar sina recept, så förekommer överraskande resultat vid övermålning av fogar. Blåsbildning och utrinning är ett vanligt problem.
Flex N' Paint med SPO-teknologi är en all-in-one fogmassa som ersätter traditionella silikonfogmassor och har en överlägsen övermålningsbarhet.

Läs mer

Smarta lösningar för målare

Ladda ner broschyr

Paint Professional Målningsguide

Ladda ner

Upptäck mer

back to top