Tätskikt Bostik Pro

Bostik Pro - Tätskiktssystem för professionella användare

Våra tätskiktssystem för dig som är proffs finns både som rollade system och som foliesystem och täcker de stora branschstandarderna VTvF & VTgF, VTvF-X & VTgF-X, VTv10 & VTg10 samt VTv3 & VTg1.

Bostik Pro tätskiktssystem är testade enligt Europanormen ETAG 022 och uppfyller Boverkets Byggregler 2012. Systemen är godkända av Byggkeramiska Rådet (BKR). Godkännandet finns dokumenterat på BKR:s hemsida www.bkr.se.

Wet room Foil System (VTvF & VTgF)

Foliesystem för tätning av våtrum i bostad med ett ång genom gångsmotstånd på hela 4 000 000 s/m. Minimal torktid behövs under monteringen. När ett moment är klart, kan du direkt gå vidare till nästa. Plattsättning kan påbörjas 12 timmar efter folien är monterad.

Innehåller
Foil Seal Cement, Foil Seal Grab, Bostik Membrane, tät skikts folie, tätskiktsremsa och tätskiktshörn, rör man schetter, brunnsmanschett samt Bostik fästmassa. Alternativa lösningar för sättning av folie finns.

Wet room Foil System (VtvF-X & VTgF-X)

Bostik tätskiktsystem VTvF-X & VTgF-X är ett foliesystem och används som tätskikt bakom keramisk ytbeklädnad på golv och väggar i våtrum i bostäder och utrymmen med likartad belastning. Tätskiktssystemen VTvF-X & VTgF-X är deformationsupptagande tätskiktssystem för betong, lättbetong, puts, spacklade ytor och skivkonstruktioner. Systemets ånggenomgångsmotstånd är ca 2 000 000 s/m.

Innehåller
Foil Seal Cement, Foil Seal Grab, tätskiktsfolie, tätskiktsremsa, tätskiktshörn, rörmanschetter, brunnsmanschett samt Bostik fästmassa. Alternativa lösningar för sättning av folie finns.

Wet room Liquid System (VTV10 & VTG10)

Rollat system för tätning av våtrum. Systemet ger ett utmärkt skydd och har ett ånggenomgångsmotstånd på 1 500 000 s/m, vilket är högre än vad branschreglerna kräver.

Innehåller
Fuktspärr 2000K, Bostik Membrane, fiberremsa, fiberhörn, rörmanschetter, brunnsmanschett samt Bostik fästmassa.

Wet room Liquid System 2 (VTv3 & VTg1)

Rollat system för stora renoveringsprojekt och nybyggnationer. Systemet är särskilt utvecklat för betong- och putsytor i stora byggprojekt. För godkänd användning av systemet krävs en fuktsäkerhetsprojektering, dvs en uträkning av vilket ånggenomgångsmotstånd som det specifika projektet kräver, ta kontakt med Bostik.

Innehåller
Fuktspärr 6030K, Bostik Membrane, fiberremsa, fiberhörn, rörmanschetter, brunnsmanschett samt Bostik fästmassa.

Systemguide

Läs mer

Monteringsanv Foliesyst Pro

Ladda ner nu

Upptäck mer

back to top