Tätskikt Bostik Universal

Bostik Universal – Tätskiktssystem för alla

Bostik Universal är våra tätskiktssystem för alla användare. Systemen är flexibla och smidiga att applicera – välj mellan rollat och folie. De uppfyller även alla branschregler och krav med god marginal, så att du kan vara trygg i att ditt nya badrum håller länge.

Bostik Universal är testade enligt Europanormen ETAG 022 och uppfyller Boverkets Byggregler 2012.
Systemen är godkända av Byggkeramiska Rådet (BKR). Godkännandet finns dokumenterat på BKR:s hemsida www.bkr.se.

Tätskiktssystem VTvF & VTgF Universal

Bostik tätskiktssystem VTvF och VTgF Universal är ett folie system och används som tätskikt bakom keramisk ytbeklädnad på golv och väggar i våtrum i bostäder och utrymmen med likartad belastning. Tätskiktssystemen är deformationsupptagande tätskiktssystem för betong, lättbetong, puts, spacklade ytor och skivkonstruktioner.

Systemets ånggenomgångsmotstånd är ca 2 000 000 s/m.

Tätskiktssystem VTv & VTg Universal

Bostik tätskiktssystem VTv och VTg Universal är ett vätskebaserat, rollat system och används som tätskikt bakom keramisk ytbeklädnad på golv och väggar i våtrum i bostäder och utrymmen med likartad belastning.Tätskiktssystemen VTv och VTg Universal är deformationsupptagande tätskiktssystem för betong, lättbetong, puts, samt skivkonstruktioner enbart i zon 2.

Systemets ånggenomgångsmotstånd är ca 1 500 000 s/m.

Systemguide

Läs mer

Monteringsanv Universal

Ladda ner nu

Upptäck mer

back to top