Certifierade brandskyddsprodukter med hög miljöprofil - Bostik Fire Bond

Under våren släpps Bostik Fire Bond®, en komplett serie av passiva brandskyddsprodukter. Samtliga produkter är certifierade och godkända enligt svenskt regelverk. De möter dessutom högt ställda miljökrav. 

Ett lätt och smidigt brandskydd som räddar liv

Bostik Fire Bond® ger ett passivt brandskydd som förhindrar spridning av eld, värme ¬och rök vilket fördröjer tiden för brandutveckling och ger mer tid för evakuering och brandsläckning. Produkterna används av brandskyddsspecialister och professionella hantverkare och installatörer för brandfogning och tätning vid nybyggnation såväl som vid renovering.

Fokus på certifikat, godkännanden och miljö

Produktcertifieringar från ledande certifieringsorganisationer för brandsäkerhet, test av brandmotstånd och miljögodkännanden har stått i fokus vid utvecklingen av produktserien. Med Fire Bond® erbjuds ett certifierat system som ät testat och godkänt för mer än 150 olika byggkonstruktioner, t.ex. för brandtätning runt kablar, rör och linjära fogar i väggar och runt dörrar. Fire Bond® är även godkända enligt Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Svanen, LEED och BREEAM att använda i byggprojekt med höga miljökrav.

Det här är Bostik Fire Bond®

  • Silmax Pro: Flexibel fogmassa för anslutningsfogar
  • Gap Seal+: Fogmassa med många användningsområden
  • Pressure Seal+: Specialfog för genomföringar – sväller vid brand
  • Foam Seal+:  Brandfogmassa för enkel och snabb fogning i ett steg
  • Foam Pro 2K: Snabbhärdande brandklassat fogskum

back to top