Ankarmassa för smarta infästningar i håltegel, lättbetong och betong.   

Fix-O-Chem är en snabbhärdande kemisk förankring för infästningar i solida cementbaserade material, håltegel och byggblock. Ankarmassan kan användas direkt med en vanlig patronspruta och ger mycket stark fasthet tack vare kemisk härdning från 2 komponenter. En enkel tumregel är att ankarmassan alltid uppnår en styrka som motsvarar infästningsbetongens hållfasthet. Fix-O-Chem är lika bra inom- och utomhus för infästning av t ex rör, kablar skyltar, stolpar stegar entrétak och medieutrustning. 
 
Som ett led i Bostiks miljöarbete är Fix-O-Chem utvecklad utan styren och ftalater. Produkten är CE-märkt och har europeiskt tekniskt godkännande (ETA)
 
”Fix-O-Chem är en flexibel lösning för hållfasthetskrävande infästningar i både lättbetongblock, håltegel och betongkonstruktioner. Det är en flexibel och mångsidig produkt som gör många av byggets vanliga installationer både snabbare och enklare''.  
Jasper Cole, produktchef, Bostik Northern Europe.
 
Om Bostik 
Bostik är en global ledande specialist inom industriell tillverkning samt på bygg- och konsumentmarknaderna. I mer än ett århundrade har Bostik tillverkat innovativa lösningar som är smarta och anpassningsbara till det som formar människors vardag. Bostik ingår i kemikoncernen Arkema. För mer information om Bostik besök www.bostik.se
 

back to top