VÄLKOMMEN TILL VÅR SMARTA VÄRLD   

Hållbart för alla

Click for more

Våra produkter är starka, snabba och smarta. De syns sällan men märks garanterat.

Våra produkter och system används över hela världen inom industriell tillverkning, som byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar samt för att hantera vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Våra produkter kan kanske verka oansenliga men deras inverkan är kolossal och bidrar till en säkrare, flexiblare, effektivare och ansvarsfullare värld.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889 (Chelsea, Massachusetts), har Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia.

Idag, mer än ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.
 

En global ledare inom limningstekniker

Bostik är ett av världens största företag specialiserat på lim och tätnings- och byggprodukter. Vi har cirka 5000 anställda i 50 länder spridda över fem kontinenter världen över. Våra kunder kommer från olika marknader; såsom industriell tillverkning, konstruktionsbranschen och slutkonsumenter.

EN SUPPORTER AV HÅLLBART BYGGANDE

Visst ger 100 år en viss erfarenhet och förståelse för våra kunders behov men vi jobbar ständigt med att hitta nya och förbättrade produkter inom lim, fog- & tätningsmassor, cementbaserade fästmassor, golvspackel och väggspackel. Genom att arbeta till sammans med hantverkare, entreprenörer och bransch organisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.

Smarta innovationer

Vår identitet som ett smart företag stöttas av innovationer.

Vi söker ständigt efter nyskapande idéer och tillämpar den senaste tekniken för att utveckla smarta lösningar. Våra arkiv är laddade med exempel på Bostik-tekniker som har varit banbrytande på marknaden - från tapetlim baserat på potatisstärkelse till lim för elastiska infästningar i blöjor.

Idag är vårt engagemang inom innovation fortsatt starkt. Vi arbetar fram nya lösningar tillsammans med våra kunder genom ett globalt R&D-nätverk, bestående av tre internationella teknikcentra och 11 regionala. År 2014 kom också 15 % av Bostiks försäljning från produkter lanserade de tre föregående åren.

Läs mer

Smarta system och lösningar finns överallt

Upptäck några av dem här

Bostik Corporate Presentation

Läs här

back to top