Karriär

Är Bostik din framtida arbetsplats?

Click for more

Karriär Bostik 

För rätt person finns stor utvecklingspotential inom Bostik, både i Sverige och i Bostik-organisationer runt om i världen.

Bostik är ett företag där personer som gillar korta beslutsvägar, decentraliserad organisation och tydligt resultatfokus kan känna sig hemma. Vi arbetar aktivt med processer där vi helt enkelt prioriterar resultat framför resurskrävande aktiviteter. Arbetet genomsyrar alla funktioner i företaget och du är välkommen att bidra. Vi är nämligen alltid intresserade av kvalificerade medarbetare.

 
 
 

Upptäck mer

back to top