VÅRA VÄRDERINGAR

The Bostik Way

Djärvhet ...

... innebär att tänka och agera annorlunda, tänka ut nya arbetssätt och nya svar på kunders och kollegors behov.

Djärvhet innebär att våga lägga fram och tänka ut nya idéer, och sedan agera efter detta. Men djärvhet är inte obetänksamhet. Det är att förstå att du kan göra nästan vad som helst om du är väl förberedd. Det är att ta initiativ och kunna ta fram nyskapande idéer som Bostik kan ha behållning av.

Öppenhet …

... kräver att vi håller oss observanta och lyssnar på våra kunder och kollegor samt är tillmötesgående och flexibla i våra svar.

Öppenhet innebär även att visa en personlig och kollektiv villighet att ta in nya förslag, idéer, influenser och åsikter. Det innebär att vara mottaglig för nya koncept utanför vår begreppsvärld och kunna ta till oss de som är fördelaktiga för vår verksamhet.

Varaktighet …

... är förmågan att hålla i längden. Det är att sträva efter långsiktigt miljömässigt, ekonomisk och socialt välmående. Det innebär att utvecklas och anpassa sig samt att bemöda sig om att förbättras gentemot ständigt nya utmaningar.

En hållbar utveckling kräver att vi tar i beaktande vårt företags, våra kunders och våra kollegors framtid på lång sikt, i alla våra val och åtgärder samtidigt som vi respekterar miljön.

Laganda …

... innebär att respektera och värdesätta varandra. Det är att främja och dela ansvar under samarbete för att uppnå ett gemensamt mål.

Laganda påverkar hur människor mår, hur stolta de är över sitt team samt behovet av att lyckas tillsammans. Det väcker entusiasm, hängivenhet och en stark känsla för gruppens anseende. Det låter vanliga människor arbeta tillsammans för att uppnå resultat utöver det vanliga.

Integritet …

... innebär att vi håller oss till en sträng moralkodex och etisk kod. Det innebär ett ärligt och tydligt uppträdande samt att vi håller oss till fakta. Det innebär att tydligt visa vår omutlighet.

Integritet innebär också en beprövad och dokumenterad uppriktighet och sanningsenlighet liksom en aktiv och medveten respekt för yrkets normer.
 

Hålla våra löften …

... innebär att fullfölja överenskomna åtaganden. Det innebär att tillsätta full kraft bakom varje handling.

Att hålla våra löften innebär att fullfölja utlovade arbeten, sätta upp mål och vara dem trogna. För förmågan att hålla löften, även i svåra tider, skapar positiv kraft.

Arbeta enligt the Bostik Way

Bostik Way har blivit fast inrotad i vårt DNA ... och formar vårt sätt att arbeta och samarbeta, och ger även form åt vår personalpolicy och våra utbildningsprogram.

Bostik Way är även i linje med de kompetenser som är vägledande för våra system för personlig utveckling.

Bostik Way är en av våra starkaste tillgångar. Dess värden är vägledande principer som alla anställda kan tillämpa när de söker givna ramar för sina handlingar och beslut.

Läs mer

back to top