Smarta System

Click for more

Lösningar som gör mer än bara hålla ihop saker

Vi strävar efter att tillhandahålla ett brett utbud av produktsystem och lösningar som gör mer än bara hålla ihop saker. Varje ny innovation svarar till ett av nedan nyckelord, eller en kombination av flera.

Säker

Vi tillämpar innovativa tekniker för att följa byggregler och normer och miljöutmaningar. Vi vill leverera säkrare lösningar som uppfyller stränga säkerhetskrav för att säkerställa hälsa och välbefinnande

Flexibel

Högpresterande egenskaper hos våra smarta lösningar gör att de anpassar sig till olika typer av ytor och material, ofta under de mest krävande förhållanden. De är enkla att använda och erbjuder många fördelar jämfört med övriga fästande och sammanhållande metoder.

Effektiv

När en produkt används som del av ett komplett system, ska våra kunder och användare uppnå högsta möjliga prestanda och kvalitet samtidigt som de minskar kostnaderna och förbättrar produktiviteten.

Responsiv

Vi tillämpar löpande innovation och tekniskt kunnande för att leverera smarta lösningar som kombinerar hög prestanda med andra funktioner för att möta de ständigt föränderliga, och allt högre, kraven från marknaden.

"Our smart adhesives do more with less. In addition to sticking things together, they take on additional properties, contributing more value than their original purpose."
Francois Court, Research, Development and Innovation Director

Läs mer

back to top