Arbetsbeskrivningar

För ett bättre resultat

Med våra arbetsbeskrivningar för olika golvkonstruktioner samt monteringsanvisningar och dokumentation för godkända tätskiktsystem hjälper vi dig till ett bättre resultat. Vi rekommenderar val av produkter och system beroende på projektets förutsättningar, samt tipsar om verktyg och redskap för arbetet.

Monteringsanvisningar våtrum

 

 

Instruktioner väggnära brunnar i våtrum

 

Limguider Golv

 

 

Golvkonstruktioner

 

Materialförbrukning

back to top