Our main brands

Bostik Globalt

Bostik around the world

top

Våra verksamheter skall bidra positivt till det globala samhälle vi lever i idag och där framtida generationer kommer att leva. Som en av våra medarbetare hjälper du till att forma morgondagens värld. Bostik har koncernens största verksamhet. När du jobbar för Bostik blir du en del av ett växande företag med höga ambitioner. 

Jobba hos oss

Vi rekryterar nyexaminerad, erfaren och specialiserad personal med olika bakgrunder, bland annat inom affärsverksamhet, marknadsföring, ekonomi, produktion och support. 

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig 

Arkema-koncernen förlitar sig på sina teams med hög teknisk expertis, professionalism och prestanda. Vi investerar i att utveckla våra medarbetares talanger.  

Upptäck vårt yrke 

Oavsett vad din utbildningsbakgrund, erfarenhetsnivå och expertis omfattar, är vi säkra på att vi har ett jobb som passar dig! Inom koncernen finns fler än 200 yrken indelade i fyra huvudområden: industri-, R&D, affärsverksomhet och supportyrken. 

Framtidens akademiker 

För att förbätta samarbetet med framtidens akademiker, kommer Bostik tillsammans med Arkemas utveckla relationer med skolor och universitet runt om i världen.