Bostik around the world

 Our main brands

  • Product

STARTAC LINO

Miljöanpassat golvlim för linoleummaterial med hög limstyrka
Översikt produkter

STARTAC LINO har utgått från vårt sortiment. Se ersättande produkt STIX A510 LINO.

Geografisk tillgänglighet
  • Sverige
  • Miljöanpassat 
  • Hög limstyrka
  • Kraftigt våtsug 
  • M1

STARTAC LINO har utgått från vårt sortiment. Se ersättande produkt STIX A510 LINO.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

STARTAC LINO är ett vattenbaserat golvlim avsett för linoleummaterial med jutebaksida. Fritt från lättflyktiga lösningsmedel. Limmet har kraftigt s.k. våtsug, vilket är värdefullt vid linoleumläggningar. Specialanpassat för våtlimning av linoleum, men fungerar även för limning av plastmattor med filtbaksida, nålfiltmattor och heltäckande mattor med baksidor av jute.  

UNDERLAG

Underlaget ska vara sugande som t ex obehandlad betong, golvspacklade ytor,  golvspånskivor och träfiberplattor. Arbetsbeskrivning: Se tekniskt datablad.

TEKNISK DATA

Installationstemperatur: Minst +18°C. Luftfuktighet max 60% RF. 
Torktid/härdtid: Vid limning av material där ena ytan är sugande uppnås god hållfasthet inom 1 dygn. Sluthållfasthet efter 4-7 dygn.
Temperaturbeständighet: +75°C till +80°C efter 14 dagar gammal limfog

PRODUKTDATA

Art.nr

Volym

Frp/pall

30614898 

10 ltr 

44 st 

 

Top