Bostik around the world

 Our main brands

De personuppgifter vi har om dig är de uppgifter som behövs för att vi skall kunna uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal och för att kunna tillgodose dina önskemål som kund. Ditt namn och din adress kan även komma att användas för marknadsföringsändamål av Bostik och av företag som vi samarbetar med. Dina personuppgifter kan även användas vid utbildning.

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att begära information om och rättelse av dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig eller om du inte vill ta del av våra erbjudanden, ber vi dig meddela oss det skriftligen. Glöm inte att underteckna brevet.

Top