Our main brands

Bostik Globalt

Bostik around the world

top

Certifierad brandfog för många konstruktioner

Alla produkterna är certifierade och godkända enligt norskt regelverk. Dessutom är de miljöanpassade för att ge en bättre arbetsmiljö och anpassat till höga miljökrav för fastigheter.

Testade, certifierade & godkända enligt svenskt regelverk

Fire Bond® är testad för brandmotstånd enligt Europanormerna EN 1366-4:2006, EN 1366-3:2004, EN 1363-1:1999 och EN 1363-2:1999. Samtliga Fire Bond har oberoende produktcertifiering från RISE* eller UL (Underwriter Laboratory) - två ledande certifieringsorganisationer för brandsäkerhet!

För alla konstruktioner

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Ur randspridningssynpunkt är det väsentligt att varenda öppning i brandväggskonstruktioner tätas noggrant. Med Fire Bond®-serien får du ett certifierat system som är testat och godkänt för mer än 150 olika konstrutioner, t.ex. för brandtätning runt kablar, rör och linjära fogar i väggar och runt dörrar. Täta också golvfogar och genomföringar i golv och tak.

Mer om Detta

Technical Guide

Ladda Ner
darkblue_teaser_640x480.jpg
darkblue_teaser_640x480.jpg

Ett Tryggare Brandskydd

Ladda Ner
purple_teaser_640x480.jpg
purple_teaser_640x480.jpg

Våra Produkter

fire_bond_pro_2k_372x240px.jpg
fire_bond_pro_2k_372x240px.jpg
Fire Bond 2-K Pro
  • Product
Snabbhärdande brandklassat fogskum
fire_bond_foam_seal_372x240px2.jpg
fire_bond_foam_seal_372x240px2.jpg
Fire Bond Foam Seal+
  • Product
Brandfogskum för enkel och snabb fogning i ett steg
fire_bond_gap_seal_372x240px2.jpg
fire_bond_gap_seal_372x240px2.jpg
Fire Bond Gap Seal+
  • Product

Vattenbaserad akrylfogmassa för expansionsfogar i betong och murverk eller bjälklag samt tätningar  konstruktioner som kräver brandklassning ...

Upptäck Mer

Flexibla Byggfogar

Upptäck Mer
Bostik-Banner-Nordics-Construction-Facade-640x480.jpg
Bostik-Banner-Nordics-Construction-Facade-640x480.jpg