Varumärken och länder
Om Bostik

Vårt företag 

Bostik är en ledande global specialist inom limningsteknik som tillhandahåller lösningar till byggbranschen, konsumentbranschen och industrin. I mer än ett århundrade har vårt företag utvecklat innovativa lösningar för lim och tätning som blir allt smartare och anpassningsbara till de utmaningar som finns i det dagliga livet. Genom hela livet, båda hemma och på kontoret, finns Bostiks smarta produkter överallt i samhället. 

Nyckeltal för Bostik 

Bostik finns i 45 länder inklusive 54 produktions-, distributions, försäljnings- och administrationscenter. 

Bostik, an Arkema company

Bostik är Arkema-koncernens verksamhetslinje för lim och tätningsprodukter. Genom att bygga på sin unika expertis inom materialvetenskap kan Arkema tillhandahålla en produktportfölj med förstklassiga teknologier som löser de kontinuerligt ökande kraven om hållbara material. Med ambitionen om att bli en renodlad aktör inom specialprodukter 2024 är koncernen uppdelad i tre, resilienta och höginnovativa segment som kompletterar varandra inom specialområden som limningsteknik, avancerade material och beläggningssystem som står för 80% av koncernens försäljningsvolym och är ett välpositionerat och konkurrenskraftigt segment i mellanprisklassen.

Arkema tillhandahåller moderna teknologiska lösningar för att uppfylla utmaningar som nya energier, vattenåtkomst, återvinning, urbanisering och rörlighet i samförstånd med sina intressenter. Koncernen rapporterade en försäljningsvolym på 8,7 miljarder euro under 2019, och bedriver verksamhet i ca 55 länder med 20 500 medarbetare över hela världen. 

En global ledare inom limningsteknologi 

Bostik är ett av världens största företag specialiserat på lim, tätnings- och byggprodukter. Vi har cirka 5000 anställda i 50 länder spridda över fem kontinenter världen över. Våra kunder kommer från olika marknader; såsom industriell tillverkning, konstruktionsbranschen och slutkonsumenter.  

Vi utvecklar smarta lim- och fogprodukter för dagens samhälle och för framtiden 

Vi följer noggrant marknadens trender och arbetar ständigt för att skapa innovativa och hållbara lösningar genom våra sex R&D-plattformar. 

Bostik bidrar till och drar nytta av Arkemas expertis inom specialprodukter. 

Smart innovation 

Vår identitet som ett smart företag stöttas av innovationer. 

Vi strävar ständigt efter innovationer där vi tillämpar de senaste teknologierna för att utveckla smarta lösningar. Våra arkiv är fyllda med exempel på Bostik-teknologier som har varit banbrytande på marknaden - från tapetlim baserat på potatisstärkelse till lim för elastiska infästningar i blöjor. 

Idag är vårt engagemang inom innovation starkare än någonsin tidigare. Vi skapar innovation med våra kunder genom ett globalt R&D-nätverk som består av tre internationella smarta teknologicenter och elva regionala center. Vår verksamhet sticker ut på grund av denna investering. Det är orsaken till att 15 % av Bostiks försäljning 2014 kom från produkter lanserade de tre föregående åren. 

Top