Our main brands

Bostik Globalt

Bostik around the world

top

Om Arkema

En global aktör inom specialprodukter och en passande partner till Bostik

Genom att bygga på sin unika expertis inom materialvetenskap kan Arkema tillhandahålla en produktportfölj med förstklassiga teknologier som löser de kontinuerligt ökande kraven om hållbara material. 

Med ambitionen om att bli en renodlad aktör inom specialprodukter 2024, är Arkema idag indelat i tre resilienta och höginnovativa segment som kompletterar varandra inom specialområden som limningsteknik, avancerade material och beläggningssystem som står för 80% av koncernens försäljningsvolym och är ett välpositionerat och konkurrenskraftigt segment i mellanprisklassen. 

Arkema tillhandahåller högteknologiska lösningar för att bemöta utmaningar från bland annat nya energier, vattenåtkomst, återvinning, urbanisering och rörlighet. Koncernen rapporterade en försäljningsvolym på 8,7 miljarder euro under 2019, och bedriver verksamhet i ca 55 länder med 20 500 medarbetare över hela världen.

Besök Arkemas webbplats 

Bostik tillhör Arkema-koncernen, en aktör inom specialmaterial som tillhandahåller innovativa och hållbara lösningar.