Bostik around the world

 Our main brands

BOSTIKS innovationsstrategi 

Materialvetenskap 

Vår innovativa strategi baseras på materialvetenskap. Bostiks kemister och forskare testar ständigt gränserna för limteknologier genom att utveckla avancerade material för morgondagens lösningar

Materialvetenskap kommer att ge oss de viktigaste genombrotten för vår bransch. Våra råmaterial kommer att utvecklas från baskemikalier och polymer till ”smarta” revolutionerande material som är skräddarsydda på molykylär nivå eller nanoskalenivå. 

Innovation är en del av vår DNA 

Vi på Bostik söker kontinuerligt efter nya och smartare metoder att bedriva vår verksamhet. Innovation har alltid haft en central plats i vår historia och fortsätter än i dag att vara en av våra största prioriteringar 

Tre nivåer av innovation 

Med vårt fokus på centraliserad R&D och materialvetenskap kan vår innovationsstrategi delas upp i tre olika nivåer. 

Dessa aktiviteter omfattar innovation i tidigare och senare marknadsled och kombineras med en öppen innovation för att uppfylla de höga kundkraven. 

  • Forskning och teknologisk utveckling för limprodukter. 

Inom våra smarta teknologicenter och ofta i samarbete med akademiska partners, testar våra kemister och forskare gränserna för våra kärnteknologier. Våra specialister utvecklar funktionella material, nya byggblock av polymer och limbindningsprocesser som är basen i våra aktuella och framtida innovationer. 

  • Produktutveckling och innovation 

Med utgångspunkt från vår globala teknologiska expertis, utvecklar våra produktutvecklingsteam en kontinuerlig ström av nya smarta limprodukter, som bemöter våra kunders behov på alla marknader där vi är verksamma. 

Läs våra berättelser om produktinnovation 

  • Teknisk support 

Våra dedikerade teknologicenter är utrustade med modern utrustning för pilottillämpning. De ger våra industriella kunder ovärderliga tips och råd om processoptimering för lim. Flera av våra kunder drar nytta av dessa uvecklning- och utbildningscenter som finns i närheten av deras anläggningar. 

Top