Bostik around the world

 Our main brands

Vad är PCR?

PCR är förkortningen för Post-Consumer Recycled. En teknisk term för plast som redan har återvunnits och kan användas igen. Denna plast kan exempelvis komma från plastflaskor eller livsmedelsförpackningar. Produkterna separeras från annan plast, rengörs från eventuella rester och omvandlas sedan till PCR material.

Fördelar med PCR:

  • Tillverkat av återvunnet plastavfall (PP)
  • Möjliggör cirkulär konsumtion och minskning av avfall
  • Minskar användningen av fossila resurser
  • Minskar koldioxidutsläppen
  • Minskar vatten- och energiförbrukningen
  • Är robust och hållbart

De flesta av hinkarna i vårt nya golvlimssortiment är redan nu delvis tillverkade av PCR och vårt yttersta mål är att ha våra produkter i 100% PCR-producerade förpackningar.  

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck är ett mått på den totala mängden koldioxid (CO2) som produceras genom förbränning av fossila bränslen och som orsakas av t.ex. en organisation, aktivitet eller produkt. Koldioxidavtrycket mäts som vikten av koldioxidutsläpp som produceras i ton (källa: WHO). Framställningen av produkter spelar en avgörande roll i storleken på fotavtrycket och genom att införa PCR i våra förpackningar har vi lyckats minska våra hinkars koldioxidavtryck med 15%. Vårt mål är att minska det ytterligare till 2023!

Mer om Detta

Miljö & Hållbarhet

Läs mer!
bostik-global-sustainability-image-640x480.png

Certifieringar, märkningar och dokumentation

Läs mer!
bostik-nordic-banner-sustainability.jpg

Hållbara förpackningar - Frågor och svar

Läs mer!
bostik-nordic-en-sustainability-pcr.jpg
Top