Alla webbplatser

Skiftet till PCR-förpackningar är en viktig del av Bostiks hållbarhetsresa.

58 miljoner ton plast produceras i Europa varje år - och förpackningar utgör ca 40%. Att använda PCR-plast i förpackningar ger upphov till mindre nytillverkad plast, samt lägre energiförbrukning och mindre mängd avfall, utan att produkternas prestanda förändras. Bostik arbetar med att utöka antalet produkter med PCR-förpackningar och har som ambition att 100% av alla patroner och hinkar ska innehålla PCR-plast senast 2030. 

PCR står för Post-Consumer Recycled och är plast som har återvunnits efter kundens användning. PCR-plast kommer från återvinning av befintliga plasttyper som PET-flaskor, PP-yoghurtförpackningar eller HDPE-schampoflaskor; alltså vanliga plastavfall från hushållet.

Bostiks PCR-förpackningar tillverkas med minst 30% PCR för patroner och 35% för hinkar. Den PCR som används är polypropenplast (PP) för hinkar och högdensitetspolyeten (HDPE) för patroner. 

De flesta av Bostiks PCR-förpackningar är grå, och alla är märkta med en PCR-symbol. Nedan är exempel på produkter som redan har förpackningar med PCR-innehåll:

Användningen av återvunnen plast förändrar inte dess kvalitet eller prestanda. Faktum är att den återvunna plastens strukturella integritet ofta är densamma som den som finns i nytillverkad plast. Med andra ord erbjuder återvunnen plast samma nivå av skydd, barriäregenskaper, hållfasthetsegenskaper och hållbarhet som nytillverkad plast.

Upptäck Mer

Hållbara förpackningar - Frågor och svar

Läs mer
bostik-nordic-en-sustainability-pcr.jpg

Grått har aldrig varit så grönt

Läs mer
Proxima_Banner_640x480_ofr-recycled.jpg

Certifieringar, märkningar och dokumentation

Läs mer
bostik-nordic-banner-sustainability.jpg

Miljö & hållbarhet

Läs mer
bostik-global-sustainability-image-640x480.png
Top