ACRYL QUICK

  TEHNILISTE ANDMETE LEHT

  TEHNILISTE ANDMETE LEHT

  TOOTE KIRJELDUS

  Ühekomponentne, veepõhine, kerge lõhnaga, mittekorrodeeruv akrüüllatekshermeetik. Kiiresti kuivav, mittetilkuv ja ülevärvitav. Ei muuda ümbritseva materjali värvi.

   

  KASUTUSALA

  Betoonis, puidus, kivis, tellistes, kipsis jms olevate pragude tihendamiseks ja vuukide täitmiseks siseruumides. Pragude täitmiseks akende ja uste ümber. Karniisi-, liistu- ja krohvialuste pindade tihendamiseks, nt tuuletõmbuse vältimiseks või heliisolatsiooni tagamiseks, samuti ventiilide ja toruläbiviikude tihendamiseks.

   

  TÖÖJUHEND

  1. Pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Nõrgad ja poorsed pinnad tuleb kruntida seguga vahekorras 1 osa elastset vuugihermeetikut ja 2 osa vett. Enne tihendamist oodake, kuni krunditud pind on täielikult kuivanud. Vajaduse korral kasutage prao tugevdamiseks heakskiidetud alusmaterjali, et tagada nõuetekohane suhe vuugi laiuse ja sügavuse vahel. Kasutage näiteks toodet Bostik Bottningslist. Vuugi laius peab olema vähemalt 4 mm, kuid mitte üle 20 mm. Vuugihermeetikut ei tohi peale kanda temperatuuril alla +10 °C ja tingimustes, kus suhteline õhuniiskus on üle 50%. Kasutage vuugihermeetiku pealekandmiseks käsipüstolit. Kandke vuugihermeetikut vuuki nii, et pragu on täielikult täidetud. Suruge vuugihermeetikut kohe pärast pealekandmist, et saavutada hea kontakt vuugi külgedega. Siluge vuugihermeetikut niiske vuugipulga, käsna või kitinoaga. Parima tulemuse saavutamiseks ei tohiks latekshermeetik nakkuda vuugi põhjale. Muidu ei ole hermeetiku liikuvus koos vuugi liikumisega tagatud.

   

  OHUTUS

  Kehtivate eeskirjade kohaselt ei klassifitseerita toodet tervise- ega tuleohtlikuks. Lisateavet vt ohutuskaardilt.

   

  TEHNILISED ANDMED

  Omadused enne pealekandmist

  Materjali tüüp

  Akrüüllateks

  Konsistents

  Pehme, elastne mass

  Tardumissüsteem/-meetod

  Vee aurustumise mõjul

  Töötemperatuur

  +5 °C kuni +40 °C

  Lahusti

  Vesi

  Puhastamine

  Eemaldage liigne vuugihermeetik ja puhastage veega.

  Tuleohtlikkus

  Ei

  Omadused pärast pealekandmist

   

  Kelme tekkimine

  Sisetingimustes 5–10 minutit temperatuuril +20 °C

  Kuivamisaeg

  u 3 päeva (5 × 5 mm) temperatuuril +23 °C, kui suhteline õhuniiskus on 50%

  Paisumine

  ±7,5% vuugi algsest laiusest

  Temperatuuritaluvus

  –20 °C kuni +75 °C

  Vananemiskindlus

  Väga hea vastupidavus osooni ja UV-valguse suhtes

  Ülevärvitav

  Jah, plast- ja alküüdvärviga minimaalselt 24 tundi pärast pealekandmist. Väga hea katvusega värvi kasutamisel on oht, et värv hakkab pragunema.

  Tehniline Dokumentatsioon

  ACRYL PARQUET

  Akrüülhermeetik ja täitesegu parketi ning laminaadi jaoks

  Vaata toodet

  back to top