Kaubamärgid ja riigid

Saidi Väljaandja

Bostik SA

Corporate Communications Department
253 avenue du Président Wilson, 
93211 La Plaine Saint Denis
France 

Veebimajutaja

Amazon Web Services, Inc. 
P.O. Box 81226 
Seattle, WA 98108-1226 
http://aws.amazon.com

Tootmine

Freestyle Interactive
Ashorne, Warwick CV35 0AA, UK 

Sisu

Käesoleval veebisaidil ja meie mobiilirakendustes avaldatavat teavet pakutakse ainult osundavatel eesmärkidel. See teave ei ole lepinguline.

Käesolevas dokumendis esitatud avaldusi, tehnilist teavet ja soovitusi loetakse käesoleva kuupäeva seisuga õigeks. Kuna toodete ja käesolevas dokumendis esitatud teabe kasutamise tingimused ning viisid ei kuulu meie kontrolli alla, loobub Arkema kontsern selgesõnaliselt igasugusest vastutusest mis tahes tulemuste eest, mis on saadud või mis tulenevad toodete mis tahes kasutusest või sellise teabe usaldamisest; SEOSES SIIN KIRJELDATUD KAUPADEGA VÕI ESITATUD TEABEGA EI ANTA MIS TAHES OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID MIS TAHES KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIMISE, MÜÜGIKÕLBLIKKUSE VÕI MUU KOHTA. Siin antud teave puudutab vaid konkreetseid tooteid ega pruugi kehtida, kui neid tooteid kasutatakse koos teiste materjalidega või mingis protsessis. Kasutaja peab iga rakendust enne turustamist testima. Miski siin sisalduv ei kujuta endast tegevusluba mis tahes patendi alusel ega ole tõlgendatav kui ahvatlus mis tahes patendi rikkumisele ning kasutajal soovitatakse võtta asjakohaseid meetmeid veendumaks, et mingi toodete kavandatud kasutus ei põhjusta patendi rikkumist.

Arkema kontsern ei saa garanteerida, et veebisaidil või mobiilirakendustes olev teave on õige, ammendav või ajakohane. Arkema kontsern ei vastuta mis tahes vigade ja/või lünkade, andmete puudumise, teabe ajakohastamata jätmise ja/või viiruste olemasolu eest oma veebisaidil või mobiilirakendustes.

Sellest tulenevalt võtate veebisaidil või mobiilirakendustes olevale teabele toetudes endale täieliku riski ning Arkema kontsern ei vastuta selle teabe kasutamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest.

Arkema kontsern jätab endale õiguse muuta oma veebisaidi ja mobiilirakenduste sisu ning käesolevaid kasutustingimusi igal ajal ilma ette teatamata.

Te nõustute mitte sisenema käesolevale veebisaidile või mobiilirakendustesse territooriumitelt või asukohtadest, kus veebisaidi või mobiilirakenduste sisu võib olla illegaalne ja juurdepääs neile on keelatud.

Toodetega seotud lahtiütlus ja poliitika

Arkema kontsern juhib hoolikalt toote elutsükli iga etappi kooskõlas oma kohustustega ettevõtte sotsialase vastutuse ja õigusaktidest tulenevate nõuetega.

Oma toodete haldamise raames määrab Arkema käesolevas dokumendis sisalduva tehnilise teabe ja soovituste kasutamise tingimused. (Vaadake täielikku lahtiütlust Arkema globaalsel saidil http://www.arkema.com/en/products/product-safety/disclaimer/index.html).

Samuti on Arkema põhiprintsiibid, mis juhivad tema käitumist seoses tema toodete kasutamisega meditsiiniseadme rakenduses, toodud meie meditsiiniseadmepoliitikas aadressil http://www.arkema.com/en/social-responsibility/responsible-product-management/medical-device-policy/.

Isikuandmete Kasutamine

Isikuandmeid (näiteks nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumbrid jne) ja muud teie antud teavet kogutakse paljudel juhtudel. Need isikuandmed on mõeldud kasutamiseks ainult Arkema kontsernis. Arkema kontsern võib kasutada isikuandmeid mitmel viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie päringutele vastamiseks, teile täiendava teabe andmiseks meie endi ja meie toodete kohta, aeg-ajalt teiega ühenduse võtmiseks, et edastada vajalikke teateid, tähtsat teavet või muud turundus-/reklaammaterjali või osutada teatud soovitud teenuseid. Mitte mingil juhul ei avaldata, rendita ega müüda neid andmeid kolmandatele isikutele. Küll aga võime avaldada selliseid isikuandmeid seadusel põhineva nõude korral, näiteks kohtus tunnistusi andes, mingis muus sellesarnases õigustoimingus või valitsuse läbi viidavas uurimises, seoses ettevõtete ühinemisega või muu tehinguga või teie või teiste turvalisuse kaitsmiseks.

Lisaks kogub Arkema kontsern sageli teavet selle kohta, milliseid veebisaidi lehekülgi või mobiilirakendusi vaadatakse, kui kaua iga lehekülge vaadatakse, kui sageli mingit lehekülge vaadatakse ja muud sarnast teavet kasutajapoolsete vaatamiste kohta. See teave võimaldab meil muuta oma veebisaiti ja mobiilirakendusi paremaks, pakkuda mõningatel juhtudel kohandatud sisu ning parendada meie kasutajate üldist kogemust ja rahulolu.

Arkema kontsern säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kuni te kasutate meie veebisaiti või mobiilirakendusi, ja pärast seda mõistliku aja vältel. Arkema kontsern hoolitseb teie isikuandmete turvalisuse eest ning me kasutame nende kaitsmiseks teatavaid meetmeid. Kuigi me rakendame mõistlikke turvameetmeid, peaksite olema teadlik, et ükski turvasüsteem ei saa ära hoida kõiki võimalikke turvarikkumisi, mistõttu kasutate veebisaiti ja mobiilirakendusi omal riisikol.

Top