Kaubamärgid ja riigid

Bostiku Peamised Arvandmed

Bostik tegutseb 45 riigis, kus on kokku 54 tootmis-, turustamis-, müügi- või administratsioonikeskust.

Bostik Kuulub Arkema Kontserni

Bostik on Arkema kontserni äriüksus, mis tegeleb liimilahendustega. Arkema ainulaadsed kogemused materjaliteaduse vallas on aidanud luua esmaklassilisi tehnoloogiaid, mille abil vastata kasvavale nõudlusele uute ja jätkusuutlike materjalide järele. Arkema eesmärgiks on tegeleda 2024. aastaks ainult eriotstarbeliste materjalidega ning kontserni fookus jaguneb kolmele üksteist täiendavale, elujõulisele ja väga uuenduslikule segmendile – liimitehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid ja pinnakattelahendused – mis annavad ligikaudu 80% kontserni müügitulust, ning tugeva konkurentsiga vaheainete segmendile, kus oleme heal positsioonil.

Arkema pakub kõrgtehnoloogilisi lahendusi uute energiatehnoloogiate, veesüsteemide, taasringluse, urbaniseerumise ja mobiilsusega seotud katsumustega toimetulekuks ning püsiva dialoogi edendamiseks kõigi huvirühmade vahel. Kontsernis töötab 20 500 inimest 55 riigis üle maailma ning selle käive oli 2019. aastal 8,7 miljardit eurot.

Arendame Nutikaid Hermeetikuid & Liime, Mis Vastavad ka Homse Maailma Nõutele

Jälgime tähelepanelikult turusuundumusi ning teeme lakkamatult tööd uuenduslike ning säästlike lahenduste rakendamisega oma kuues uurimis- ja arenduskeskuses.

Bostik tugineb Arkema kogemustele eriotstarbeliste materjalide vallas ning annab oma panuse uute materjalide väljatöötamisse

Top