Stoga se u održavanju kanalizacije sve više primjenjuju postupci sanacija, koji mogu rezultirati značajnim sniženjem troškova u usporedbi s troškovima novogradnje. Stoga se posljednjih godina za područje sanacija prolaznih okana, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, spremnika za lake tekućine, kućnih pročistača otpadnih voda itd. razvilo snažno tržište, od kojega se još i srednjoročno i dugoročno može očekivati snažan potencijal razvoja.

Prema najnovijoj situaciji u kratkoročnom odnosno dugoročnom planu trebati će sanirati oko 17 % javne kanalizacijske mreže. Sveukupno se za sanaciju tih oštećenja računa s ukupnim iznosom od oko 45 milijarda eura. Stoga je neophodno značajno povisiti dosadašnja godišnja ulaganja.

Tvrtka Bostik široko promišlja o tomu, te iz palete proizvoda Bostik tehnologija brtvljenja nudi materijale koji su potrebni za takve sanacije. Tu je riječ o specijalnim brtvenim suspenzijama, koje se već više od 40 godina dokazuju u području brtvljenja podruma i okana. Kao drugo, tu su i visokokvalitetni sustavi premaza, koji se primjenjuju u području separatora lakih tekućina i drugih postrojenja za separaciju.

Nadalje, nudimo i dodatne proizvode, kao što su npr. sustavi zamjene za beton, visokokvalitetna i brzodjelujuća brtvila za spojeve, koji se primjenjuju specijalno u području benzinskih pumpi.

Skupine Proizvoda

  • reparaturni mortovi
  • brzovežući cementi
  • epoksidne smole za injektiranje
  • mortovi za podlijevanje
  • žbuke za sanaciju
Top