Všechny webové stránky

Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte na webových stránkách Bostik, globální stránce BOSTIK, společnosti patřící do skupiny Arkema Group. Termín „Skupina Arkema“, který se zde používá, je definován jako zahrnující všechny společnosti Bostik: BOSTIK INC., BOSTIK S.A., ARKEMA INC., ARKEMA FRANCE, ARKEMA, stejně jako jejich dceřiné společnosti a přidružené společnosti.  

Tyto zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití se vztahují na tento web a na všechny mobilní aplikace Bostik. 

Používání této webové stránky a jakýchkoli mobilních aplikací znamená Váš souhlas a souhlas s tím, že budete vázáni těmito všeobecnými podmínkami používání.  Tyto podmínky se mohou změnit, proto Vám doporučujeme, abyste je pravidelně kontrolovali, abyste věděli o všech takových změnách. 

(Poslední aktualizace: 10. května 2021) 

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost Arkema používá osobní údaje, které jsou shromažďovány nebo generovány v souvislosti s touto webovou stránkou. 

Níže uvedený seznam uvádí, co je zahrnuto v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, a kliknutím na nadpisy níže přejděte na konkrétní sekci. 

1. POZADÍ 

1.1 Společnost Arkema se sídlem na adrese 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes, Francie a další společnosti ve skupině Arkema shromažďují a používají určité osobní údaje. Společnost Arkema je odpovědná za to, že tyto osobní údaje použije v souladu se zákony na ochranu údajů. 

1.2 V těchto Zásadách ochrany osobních údajů používáme následující definice: 

„Arkema“, „my“ nebo „nás“ znamená společnost Arkema a další společnosti ve skupině Arkema. 

„Osobní údaje“ znamenají jakékoli údaje, které se týkají žijícího jednotlivce, kterého lze identifikovat z těchto údajů nebo z těchto údajů a dalších informací, které vlastní nebo pravděpodobně získá společnost Arkema (nebo její zástupci nebo poskytovatelé služeb). Kromě faktických informací zahrnuje jakékoli vyjádření názoru na jednotlivce a jakýkoli náznak záměrů společnosti Arkema nebo jakékoli jiné osoby ve vztahu k jednotlivci. 

2. SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME 

2.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají následujících kategorií informací, které o Vás shromažďujeme, když: 

(A) Požádáte o informace prostřednictvím "Kontaktní sekce" našich webových stránek ("Webové stránky Arkema"); 

(B) Vytvořte si svůj osobní účet a přistupujte k němu prostřednictvím webových stránek společnosti Arkema (viz část 5); 

(C) Objednáte si vzorky produktů Arkema. 

3. TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME  

3.1 Mnoho služeb nabízených společností Arkema vyžaduje, abychom o Vás získali osobní údaje, abychom mohli poskytovat služby, k jejichž poskytování jsme se zavázali. V souvislosti s každou ze služeb popsaných v odstavci 2.1 výše, o Vás budeme shromažďovat a zpracovávat následující Osobní údaje: 

Informace, které poskytnete společnosti Arkema. To zahrnuje informace o Vás, které nám poskytnete. Povaha služeb, které požadujete, určí druh Osobních údajů, o které můžeme požádat, většinou tyto informace mohou zahrnovat (jako neúplný seznam) základní osobní a profesní Osobní údaje (jako je jméno, příjmení; pozice ve společnosti; název společnosti; e-mailová adresa společnosti; firemní telefonní číslo; firemní adresa; město; PSČ; země). 

Soubory cookies. 

 • Pokud navštívíte webové stránky Arkema, soubory cookie se používají ke shromažďování technických informací o službách, které používáte, a o tom, jak je používáte. 
 • Další informace o souborech cookies používaných společností Arkema naleznete v našem Oznámení o souborech cookies. 

4. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE 

 • 4.1 Vaše Osobní údaje můžeme ukládat a zpracovávat následujícími způsoby a pro následující účely: 
 • pro průběžnou kontrolu a zlepšování informací poskytovaných na webových stránkách společnosti Arkema, aby bylo zajištěno, že jsou uživatelsky přívětivé a aby se zabránilo jakémukoli potenciálnímu narušení nebo kybernetickým útokům; 
 • k vyřizování objednávek vzorků produktů společnosti Arkema a doručení vzorků; 
 • k posouzení spokojenosti uživatelů webových stránek společnosti Arkema; 
 • k personalizaci obsahu webových stránek společnosti Arkema podle zájmů uživatele; 
 • k provádění analýz potřebných k odhalení škodlivých dat a pochopení toho, jak mohou ovlivnit Váš IT systém; 
 • pro statistické sledování a analýzu aktuálních útoků na zařízení a systémy a pro průběžné přizpůsobování poskytovaných řešení k zabezpečení zařízení a systémů proti aktuálním útokům; 
 • k porozumění zpětné vazby na produkty Arkema a pro rychlé a snadné poskytnutí dalších informací o používání těchto produktů a služeb; 
 • ke komunikaci s Vámi za účelem poskytování služeb nebo informací o společnosti Arkema a produktech Arkema; 
 • pro hloubkovou analýzu hrozeb; 
 • pro porozumění Vašim potřebám a zájmům; 
 • pro řízení a správu našeho podnikání; 
 • za účelem dodržení a posouzení souladu s platnými zákony, pravidly a předpisy a vnitřními zásadami a postupy; nebo 
 • pro správu a údržbu databází uchovávajících Osobní údaje. 

4.2 Kdykoli však používáme Osobní údaje, ujišťujeme se, že jejich použití je v souladu se zákonem a zákon nám umožňuje a vyžaduje, abychom osobní údaje používali z různých důvodů. Zejména: 

 • musíme tak učinit, abychom mohli plnit naše smluvní závazky vůči našim zákazníkům; 
 • získali jsme Váš souhlas; 
 • máme právní a regulační povinnosti, které musíme splnit; 
 • můžeme tak učinit za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv nebo za účelem soudního řízení; 
 • použití Vašich Osobních údajů, jak je popsáno, je nezbytné pro naše oprávněné obchodní zájmy, jako jsou: 

- umožnění nám efektivně a efektivně řídit a spravovat provoz našeho podnikání; 
- dodržování interních zásad a postupů; 
- sledování používání našich materiálů chráněných autorským právem; 
- umožnění rychlého a snadného přístupu k informacím o produktech Arkema; 
- nabízení optimálních, aktuálních bezpečnostních řešení pro mobilní zařízení a IT systémy; a 
- získání dalších znalostí o aktuálních hrozbách pro síťovou bezpečnost za účelem aktualizace našich bezpečnostních řešení a jejich uvedení na trh. 

4.3 Podnikneme kroky, abychom zajistili, že k Osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci společnosti Arkema, kteří je potřebují pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

5. OSOBNÍ ÚČET 

Máte možnost vytvořit si zabezpečený osobní účet na webových stránkách Arkema chráněný osobním přihlašovacím jménem a heslem. 

Chcete-li vytvořit tento účet, budete se muset zaregistrovat prostřednictvím sekce „Můj účet“ na webových stránkách společnosti Arkema. 

Tento osobní účet Vám umožní přístup k dalšímu obsahu v produktových řadách Arkema (dokumentace, videa atd.) 

Vezměte prosím na vědomí, že registrace jako držitel osobního účtu je vyhrazena výhradně profesionálům. 

6.1 Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny společností Arkema pro účely popsané výše. 

  

6.2 Vaše osobní údaje můžeme sdílet také mimo skupinu Arkema pro následující účely: 

 • s agenty a dodavateli třetích stran za účelem poskytování služeb nám (např. poskytovatelé IT služeb a komunikace). Tyto třetí strany budou podléhat příslušným povinnostem ochrany údajů a budou používat Vaše Osobní údaje pouze tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů; 
 • v rozsahu požadovaném zákonem, například pokud máme povinnost zpřístupnit Vaše Osobní údaje, abychom splnili jakoukoli zákonnou povinnost (včetně, bez omezení, abychom vyhověli požadavkům na daňové přiznání a sdělování informací regulačním orgánům), nebo k prokázání, výkonu nebo obraně našich zákonných práv; 
 • pokud prodáme naši firmu nebo aktiva, v takovém případě možná budeme muset sdělit Vaše Osobní údaje potenciálnímu kupci pro účely náležité péče; a 
 • pokud nás získá třetí strana, v takovém případě budou Osobní údaje, které o vás máme, zpřístupněny kupujícímu třetí straně. 

7. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1 Arkema je globální podnik. Naši zákazníci a naše provozy jsou rozmístěny po celém světě. V důsledku toho shromažďujeme a přenášíme osobní údaje na celosvětové úrovni. To znamená, že můžeme přenášet Vaše osobní údaje do míst mimo Vaši zemi. 

7.2 Pokud předáváme Vaše osobní údaje do jiné země mimo EHP, zajistíme jejich ochranu a přenos způsobem, který je v souladu s právními požadavky. Pokud jde například o přenos údajů mimo Evropu, lze to provést jedním z následujících způsobů: 

 • země, do které údaje posíláme, může být schválena Evropskou komisí jako země nabízející odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů; 
 • příjemce mohl podepsat smlouvu na základě „modelových smluvních doložek“ schválených Evropskou komisí, která jej zavazuje chránit Vaše Osobní údaje; 
 • pokud se příjemce nachází v USA, může být certifikovaným členem systému EU-US Privacy Shield; nebo 
 • za jiných okolností nám zákon může povolit, abychom Vaše Osobní údaje přenesli mimo Evropu. 

8. JAK ZABEZPEČUJEME VAŠE INFORMACE 

8.1 Máme zavedeny rozsáhlé kontroly, abychom udrželi bezpečnost našich informací a informačních systémů. Klientské soubory jsou chráněny bezpečnostními prvky podle citlivosti příslušných informací. Na naše počítačové systémy jsou umístěny vhodné kontroly (jako je omezený přístup). Fyzický přístup do oblastí, kde se shromažďují, zpracovávají nebo ukládají Osobní údaje, je omezen na oprávněné zaměstnance. 

8.2 Podmínkou zaměstnání je, že zaměstnanci společnosti Arkema jsou povinni dodržovat všechny platné zákony a předpisy, včetně právních předpisů týkajících se ochrany údajů. Přístup k citlivým Osobním údajům je omezen na ty zaměstnance, kteří potřebují vykonávat své role. Neoprávněné použití nebo zveřejnění důvěrných informací o klientovi zaměstnancem společnosti Arkema je zakázáno a může mít za následek disciplinární opatření. 

8.3 Pokud kontaktujete zaměstnance společnosti Arkema ohledně svého souboru, můžete být požádáni o některé osobní údaje. Tento typ zabezpečení je navržen tak, aby zajistil, že k Vašemu souboru budete mít přístup pouze Vy nebo někdo Vámi pověřený. 

9. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE  

9.1 To, jak dlouho budeme uchovávat Vaše Osobní údaje, se bude lišit a bude určeno podle následujících kritérií: 

 • účel, pro který je používáme – společnost Arkema bude muset údaje uchovávat tak dlouho, jak to bude pro tento účel nezbytné; 
 • zákonné povinnosti – zákony nebo nařízení mohou stanovit minimální dobu, po kterou musíme Vaše Osobní údaje uchovávat. 

9.2 Osobní údaje zpracovávané za účelem zodpovězení Vašich dotazů podaných prostřednictvím webových stránek společnosti Arkema budou uloženy po dobu nezbytnou k zodpovězení tohoto dotazu. 

9.3 Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání propagačních informací budou uchovávány po dobu maximálně tří let od našeho posledního kontaktu nebo poslední obchodní transakce. 

10. VAŠE PRÁVA  

10.1 Ve všech výše uvedených případech, kdy shromažďujeme, používáme nebo uchováváme Vaše Osobní údaje, můžete mít následující práva a ve většině případů je můžete uplatnit bezplatně. Mezi tato práva patří: 

 • právo získat informace o zpracování Vašich Osobních údajů a přístup k Osobním údajům, které o vás uchováváme; 
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů. Upozorňujeme však, že můžeme být nadále oprávněni zpracovávat Vaše Osobní údaje, pokud k tomu máme jiný oprávněný důvod. Můžeme například potřebovat uchovávat Osobní údaje, abychom splnili zákonnou povinnost; 
 • za určitých okolností právo obdržet některé Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a/nebo požadovat, abychom tyto údaje předali třetí straně, je-li to technicky proveditelné. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na Osobní údaje, které jste poskytli přímo společnosti Arkema; 
 • právo požadovat, abychom Vaše Osobní údaje opravili, pokud jsou nepřesné nebo neúplné; 
 • právo požadovat, abychom za určitých okolností vymazali Vaše Osobní údaje. Vezměte prosím na vědomí, že mohou nastat okolnosti, kdy nás požádáte o vymazání Vašich Osobních údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni si je ponechat; 
 • právo vznést námitku nebo požadovat, abychom za určitých okolností omezili naše zpracování Vašich Osobních údajů. Opět, mohou nastat okolnosti, kdy vznesete námitku nebo nás požádáte o omezení zpracování Vašich Osobních údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni tuto žádost odmítnout; a 
 • právo podat stížnost u příslušného úřadu ochrany údajů, pokud se domníváte, že bylo z naší strany porušeno některé z Vašich práv. 
 • právo na poskytnutí pokynů ohledně zpracování Vašich Osobních údajů po Vaší smrti. 

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených v odstavci 11 níže. 

10.2 Pokud si nepřejete dostávat propagační informace e-mailem od společnosti Arkema, můžete kliknout na samoobslužné odhlašovací odkazy obsažené v našich e-mailech. 

11. OTÁZKY A OBAVY 

11.1 Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nakládání společnosti Arkema s Vašimi Osobními údaji nebo ohledně těchto Zásad, kontaktujte prosím našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů: 

Adresa:   Arkema - Direction Juridique 
420 rue d’Estienne d’Orves – 92700 Colombes – Francie  
E-mailová adresa: dataprotection@arkema.com 

Obvykle jsme schopni rychle a efektivně vyřešit otázky nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů. Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou obdržíte od našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete své obavy předložit příslušnému Úřadu ochrany osobních údajů ve Vaší jurisdikci. Na požádání Vám Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Arkema poskytne kontaktní informace daného úřadu. 

Top