Všechny webové stránky

S více než 20 000 zaměstnanci pracujícími v 55 zemích a 15 výzkumných a vývojových střediscích má skupina hluboce zakořeněnou tradici růstu prostřednictvím inovací. V návaznosti na své jedinečné odborné znalosti v oblasti inovativní chemie vytváří Arkema průkopnická a udržitelná materiálová řešení pro zákazníky z široké škály trhů, se zvláštním zaměřením na: nové energie; řízení přírodních zdrojů; domácí efektivitu; lehké materiály; a spotřební elektroniku.

bostik global five markets

Politika CSR skupiny, která se zavázala přispívat k udržitelnějšímu světu, staví inovace do středu ambiciózního společenského projektu. 

Zjistěte více o Arkema 

CSR commitment
Top