Všechny webové stránky
Naším cílem je snížit náš dopad a zvýšit náš pozitivní přínos prostřednictvím našich produktů, našich postupů a našeho společenského závazku.

Pomocí rámce vyvinutého naší mateřskou společností Arkema zakotveného v rozvojových cílech OSN systematicky vyhodnocujeme naše adhezivní řešení tak, aby rostoucí podíl přispíval ke vzniku lepšího oběhového hospodářství a udržitelnějšího světa. 
 
Mezi naše strategické příspěvky patří naše úsilí v oblasti výzkumu a vývoje vyvíjet inovativní materiály ke zvýšení našeho pozitivního dopadu, naší bezpečnosti, ekologické stopy a závazků k rozmanitosti: zde se snažíme snížit naše negativní dopady, zejména snížením emisí uhlíku našich výrobních zařízení a našich závazků k rozmanitosti a odpovědným zadáváním zakázek. 

Naše Skupina se zavázala zmenšit naši podnikovou ekologickou stopu snížením přímých emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 46 % ve srovnání s rokem 2019 (rozsah 1, 2 a 3). Tímto způsobem jsme na trajektorii v souladu s Pařížskou dohodou s cílem omezit globální oteplování na 1,5 °C nad předindustriální úroveň. 
 
Zjistěte více o našich závazcích 

Objevte CSR POLITIKU společnosti Arkema 

Společenská odpovědnost společnosti (CSR) je jedním ze 4 pilířů růstové strategie společnosti Arkema. Cílem společnosti Arkema v oblasti společenské odpovědnosti je podpora iniciativy United Nations Global Compact a v souladu s iniciativou Responsible Care® vytvářet hodnoty jak pro zúčastněné strany, tak pro společnost. 

Aby toho dosáhla, společnost Arkema působí jako odpovědný výrobce a rozhodně dodržuje politiku neustálého pokroku a provozní dokonalosti; vytváří udržitelné produkty prostřednictvím odpovědných inovací; a kultivuje interakci a úzké vztahy se svými zainteresovanými stranami prostřednictvím otevřeného a konstruktivního dialogu.  

Objevte CSR POLITIKU společnosti Arkema 

Top