Bostik around the world

 Our main brands

 • Product

PU FOAM FIRE RETARDANT

Toote ülevaade
TULEKINDEL POLÜURETAANVAHT
Geographic kättesaadavus
 • Eesti

Smart Eelised

 
        Kiire tardumine
        Isoleerimine ja täitmine
        Väike kulu

-        Kiire tardumine

-        Isoleerimine ja täitmine

-        Väike kulu

-        Katsetatud EN1366-4 kohaselt

-        Mõeldud kasutamiseks kuni 40 mm vuukides.

-        Eraldi kasutades tagab tulekindluse kuni 2 tundi; kasutades koos teiste Bostiku tulekindlate toodetega, on tulekindlus kuni 4 tundi.

-        B1 koostis (tulekindlus)

-        Kiire ja lihtne peale kanda

-        Puutekuiv 8–12 minuti möödumisel

TULEKINDEL POLÜURETAANVAHT

TOODE

PU Foam Fire Retardant on modifitseeritud ühekomponentne kasutusvalmis tulekindel polüuretaanvaht. Mõeldud spetsiaalselt ehitusvuukide tulekindlaks tihendamiseks. Tulekindlust on katsetatud EN 1366-4 kohaselt. PU Foam Fire Retardant tagab tulekindluse kuni 120 minutiks. Koos teiste Bostiku tulekindlate toodetega tagab tulekindluse kuni 4 tunniks! Toote PU Foam Fire Retardant padrunid on varustatud adapteriga vahu täpseks käsitsi pealekandmiseks. Peene rakustruktuuriga professionaalne polüuretaanvaht isoleerimiseks, täitmiseks ja paigaldamiseks. PU Foam Fire Retardant tardub kiiresti õhuniiskuse mõjul ja on pehkimiskindel.

Suurepärased soojust ja heli isoleerivad omadused. Väga head tuld tõkestavad omadused, väga hea nakkuvus, lõigatav pärast tardumist. Nõuetekohase tulekindluse saavutamiseks oma projektile vt klassifikatsiooni ja katsearuandeid.

KASUTUSVALDKONNAD

Tulekindel tihendamine ja paigaldamine, sh:

 • ühendusvuukide ja liitekohtade tulekindel tihendamine ning täitmine tingimustes, kus seina, lae ja põranda vahel on vaja tagada tulekindlus.
 • Vaheseinte vahel.
 • Koostevahed akna- ja ukseraamide ning seina vahel.
 • Kooste- ja paigaldusvahed monteeritavate elementide vahel.
 • Põrandakatte liitekohtade ühendamine.
 • Läbiviikude tihendamine katusekonstruktsioonides.
 • Mürasummutava kihi paigaldamine.
 • Tuletõkkeuste- ja akende paigaldamine

OMADUSED

 • Täpselt doseeritav, mis tagab vahu väga väikse kulu.
 • Hea mõõtmete stabiilsus.
 • Vastupidav kuumusele, veele ja paljudele kemikaalidele.
 • Väga head soojust ja müra isoleerivad omadused.
 • Erakordne nakkevõime eri materjalidega.

KASUTAMINE

Aluspind Aluspind peab olema puhas ning tolmu ja rasvata. Vähese niiskuse puhul soovitame aluspinda esmalt niisutada, kasutades selleks näiteks taimede kastmiseks mõeldud pihustuspudelit. Töötemperatuur: keskkond +5 °C kuni +35 °C; padrun +10 °C kuni +30 °C.

Ettevalmistamine: Enne kasutamist eemaldage kork, keerake pihustustoru padrunile ja loksutage padrunit tugevasti 20 korda.

Pealekandmine Väljastatava vahukoguse reguleerimiseks kasutage padrunil olevat adapterit. Täitke vuugid 50% ulatuses. Tardumise ajal vaht paisub, vajaduse korral lisage vahtu juurde. Suuremate vuukide puhul kandke vahtu mitme kihina. Enne iga järgmise kihi pealekandmist oodake 1–2 tundi. Niisutage kihte pealekandmiste vahel.

Segu on puutekuiv umbes 10 minuti ja lõigatav umbes 1 tunni möödumisel. Aeg oleneb temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest.

Puhastamine Värske vahu koheseks eemaldamiseks kasutage toodet Bostik Gun & Foam Cleaner. Pärast tardumist saab liigse vahu eemaldada noa või pahtlilabidaga. Tardunud vahu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Viimistlemine Tardunud vahtu saab hõlpsasti lõigata, saagida ja lihvida. Hiljem saab pinda viimistleda krohvi või kitiga. Toodet PU Foam Fire Retardant on keeruline hiljem üle värvida.

Olulised soovitused Kandke isikukaitsevahendeid. Töötage ainult hea ventilatsiooniga kohtades. Mitte suitsetada. Enne kasutamist lugege ohutuskaart läbi.

Märkus. Aktivaator sisaldab kergestisüttivat ainet. See aurustub täielikult 2–4 päeva jooksul pärast pealekandmist. Ei soovitata kasutada pindadel, millele mõjub vesi või täielikult suletud kohtade täitmiseks. Ei nakku materjalidega nagu silikoon, PTFE, polüetüleen, polüpropüleen ning rasvaste ja õliste pindadega.

TULEKINDLUS

Tulekindlus on aeg minutites, mil konstruktsioon vastab stabiilsuse (ei varise kokku), leegikindluse ja soojusjuhtivuse (soojusisolatsioonitegur) tingimustele.

Bostiku tellimusel korraldas Peutzi tuleohutuse laboratoorium uuringud tootega PU Foam Fire Retardant õõnesbetoonist seina tehtud eri sirgete vuukide tulekindluse määramiseks. Katsed tehti kookõlas Euroopa katsestandardiga EN 1366-4:2006+A1:2010 kuumutamisel standardse tulekatse kõvera kohaselt.

PEUTZI ARUANNE

Standardiga EN 1366- 4:2006+A1:2010 kooskõlas tehtud katsete tulemuste järgi klassifitseeriti toode EN 13501-2:2007+A1:2009 kohaselt. Kooskõlas eespool nimetatud standardis sätestatud klassifikatsiooniaegadega, klassifitseeritakse tootega PU Foam Fire Retardant täielikult täidetud sirge vuuk järgmiselt.

TULEOHTLIKKUS

Tulekindluse klassifikatsioon (täielikult täidetud sirge vuuk) Täielikult täidetud tootega PU Foam Fire Retardant

Seina paksus 100 mm                          Seina paksus 115 mm

EI30–V–X–F–W20 kuni 30               EI45–V–X–F–W20 kuni 30

EI45–V–X–F–W8 kuni 20                  EI60–V–X–F–W8 kuni 20

EI90–V–X–F–W8                                     EI120–V–X–F–W8

E = leegikindluse tegur, I = temperatuuritegur, V = vertikaalne pealekandmine vertikaalsel seinal, X = väljasurvet pole kohaldatud, F = praktilises olukorras pealekantud PU Foam Fire Retardant, W = vuugi laiuse vahemik millimeetrites

HOIDMINE JA SÄILIVUSAEG

Hoidke pihustuspadruneid püstises asendis. Säilivusaeg avamata originaalpakendis temperatuuril vahemikus +5 °C kuni +25 °C on kuni 18 kuud alates tootmiskuupäevast, eeldusel et toodet hoitakse kuivas kohas.

LISATEAVE

 • Ohutuskaart on saadaval veebilehel bostiksds.thewercs.com.
 • Tulekindluse sertifitseerimise korraldas Peutz.

Tehnilised andmed

 

Alusmaterjal

Polüuretaan eelpolümeer

Komponentide arv

1

Tihedus

15–20 kg/m3

Suletud rakud

±70%

Töötemperatuur

Keskkond +10 °C kuni +35 °C; padrun +10 °C kuni +30 °C

Kulu

35–40 liitrit vahtu

Puutekuiv

u 8–15 minuti möödumisel (FEICA TM1014)

Lõigatav

50–100 minuti möödumisel (FEICA TM1005 kohaselt)

Tardumisaeg

50–150 minuti pärast (kui temperatuur on 23 °C ja suhteline õhuniiskus on 50%)

Tuleklass

B1

Tulekindlus*

60 minutit

Soojusjuhtivuse tegur

30–35 mW/m.K (DIN 52612)

Temperatuuritaluvus

–40 °C kuni +90 °C

Toote number

30606900

EAN-number

8713572035562

Värvus

Roosa

Pakend

12 padrunit (igas 700 ml)

Alus

648 padrunit

* 20 mm laiuse vuugi puhul (EN 1366-4 kohaselt)

saadaval Bostikust soovi korral

Top