Merken en landen

Brandveiligheid; het is essentieel er al in de ontwerpfase rekening mee te houden. Het Bouwbesluit is daarvoor de leidraad, alle gebouwen in ons land moeten eraan voldoen.

Hoe zit het precies met de eisen voor brandveiligheid? De wet stelt eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, de wbdbo genoemd. Dit staat voor de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich van het ene naar het andere brandcompartiment onder standaard brandomstandigheden uit te breiden.

Wbdbo

Bij het bepalen van de wbdbo dicteert de wet dat je rekening houdt met alle mogelijke uitbreidingstrajecten: niet alleen met branddoorslag via de tussenliggende scheidingsconstructies zoals de wand of de vloer en met brandoverslag via de gevels. Maar ook met omwegen, bijvoorbeeld via een andere ruimte of via ventilatiekanalen. Een langer traject hoeft dus niet te betekenen dat de brandwerendheid hoger is.

 

Brandcompartimentering

Uitgangspunt van de wet is dat als een brand toch ontstaat, hij te beheersen moet zijn. Dat is het doel van brandcompartimentering. Die voorkomt dat brand zich uitbreidt over een te groot oppervlak. Door een gebouw in brandcompartimenten te verdelen kan de omvang van een brand beperkt worden. En kan de brandweer - als het nodig is - zijn werk goed doen en de brand tijdig onder controle hebben.

Wkb: kwaliteit aantonen

Op deze wbdbo-eisen en functies baseren de architect en de constructeur hun (technisch) ontwerp en detaillering. Dat is technisch complex en luistert zeer nauw, zeker bij hoogbouw. Ook voor andere bouwpartijen zijn de wbdbo-eisen relevant. Mijn advies is: ben je aannemer, dan is het slim je te verdiepen in de eisen en richtlijnen rondom brandveiligheid. Daarmee kun je veel problemen voorkomen tijdens en ná de uitvoering, als het pand al bewoond of in gebruik is.

Dit wordt nog relevanter met de Wkb in het vooruitzicht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hoewel die niet eerder dan juli 2022 ingaat, moet je als aannemer dan kunnen aantonen dat je het project volgens de voorschriften in het Bouwbesluit hebt uitgevoerd, ook ten aanzien van brandveiligheid. Voorkomen blijft ook dan véél beter dan genezen!

Wil je meer weten? Kijk dan op www.bostikfireprotect.nl

Passief brandwerende afdichting van brandcompartimenten 

ONTDEK MEER OVER BOSTIK FIRE PROTECT

Top