Merken en landen

Het belang rookverspreiding te voorkomen is groot, want het aantal mensen dat zichzelf niet in veiligheid kan brengen bij noodsituaties in gebouwen groeit. Een beter geïsoleerd en luchtdichter gebouw beperkt rookverspreiding, maar neemt het gevaar van rook niet weg. Door rook vallen immers meer slachtoffers dan door vuur zelf. Sterker nog: rook is doodsoorzaak nummer één. Bovendien brengen hightech technische installaties in gebouwen andere, nieuwe gevaren met zich mee. Door brandcompartimenten brand- én rookwerend af te dichten, is er meer tijd om het gebouw veilig te verlaten.

Anderhalf-maal-vuistregel voor rookwerendheid onvoldoende

Het Bouwbesluit eist dat gebouwen in brandcompartimenten worden ingedeeld om branduitbreiding te beperken. Op hun beurt moeten die in rookcompartimenten worden verdeeld om de rookverspreiding tegen te gaan. Een constructie die 20 minuten vlamdicht is moest 30 minuten rookwerend zijn, stelde de ‘anderhalf-maal-vuistregel’ in het Bouwbesluit. Deze methode werkte in de praktijk niet goed genoeg, omdat koude of matig warme rook onvoldoende werd geweerd.

De nieuwe aanpak om rookwerendheid te verbeteren is 180 graden anders. Er wordt niet meer gefocussed op brandwerendheid, maar op de luchtdichtheid van constructieonderdelen en scheidende bouwdelen. Hiermee zal het accent verschuiven van brandwerende naar rookwerende scheidingen en bijbehorende producten .

Met lekdichtheidstest rookwerendheid bepalen

De NEN 6075:2020 is de norm die de rookwerendheid volgens een nieuw uitgangspunt laat bepalen: op basis van een lekdichtheidstest (dus luchtdichting) met maximale luchtlekkage als criterium. De lekkage door deuren en luiken wordt bepaald door de Europese testmethode EN 1634-3. Afhankelijk van de resultaten krijgt de doorvoering of voeg de Sa-classificatie: rookwerend bij omgevingstemperatuur - koude rook van 20˚C. Rookwerend bij verhoogde temperatuur met (middel)warme rook van 200˚C betekent de classificatie S200. Deze classificatie geldt vooral voor slaapkamers. Er is geen bepaling meer op basis van minuten rookwerendheid. Deze methode van classificering Sa of S200 wordt op dit moment alleen voor nieuwbouw toegepast.

Veilig en betrouwbaar kiezen

Deze nieuwe norm vereist dat passieve brandwerende producten ook getest zijn op rookwerendheid bij omgevingstemperatuur (Sa) en bij verhoogde temperatuur (S200). Bij brandveiligheid komt het aan op details die vaak maar bij een klein groepje mensen bekend zijn. Het gaat niet alleen om producten kiezen, maar vooral om hoe je ze samen toepast en hoe ze in samenhang functioneren. Alle producten uit het Bostik Fire Protect in het EN1366/4-assortiment zijn volgens deze laatste eisen van rookwerendheid getest, dus ze zijn een veilige en betrouwbare keuze.

 

Passief brandwerende afdichting van brandcompartimenten 

ONTDEK MEER OVER BOSTIK FIRE PROTECT

Top